Een prachtige droom
Joesoef was een kleine jongen, die mooi en intelligent was. Hij had elf broers. Zijn vader Ja’qoeb hield meer van hem, dan van al zijn andere zonen.
Op een nacht had Joesoef een prachtige droom. Hij zag elf sterren en de zon en de maan allemaal voor hem buigen. Hij was heel verbaasd over de droom. Wat had hij te betekenen? Hoe konden de sterren, de zon en de maan buigen voor een mens? De kleine Joesoef ging naar zijn vader Ja’qoeb en vertelde hem van de droom.

Hij zei: ‘O mijn vader, ik zag elf sterren en de zon en de maan in mijn droom. Ik zag ze op de grond buigen voor mij.’ (12:4)

Ja’qoeb was een profeet en begreep. Hij was heel erg blij over deze droom. Hij zei: ‘Allah heeft jou gezegend Joesoef. Er zal iets groots met je gebeuren. Deze droom bevat het goede nieuws, dat je kennis zult krijgen en het profeetschap. Allah heeft je grootvader Ishaq gezegend, en Hij zegende je overgrootvader, Ibrahiem. Hij zal jou zegenen en Hij zal de familie van Ja’qoeb zegenen.’
Ja’qoeb was een oude man, die mensenkennis had. Hij wist hoe Sjaitan mensen in de war kan brengen, en hen kan overwinnen.
Hij zei: ‘Mijn zoon, vertel geen van je broers over je droom. Ze zullen jaloers op je zijn en je vijanden worden.’

"sadaqa Allahoe Al hadeem"

Advertenties