okab.jpgEen hadith-bericht heeft twee delen: een isnad en een mat'n. De isnad is de lijst van personen die het bericht hebben overgeleverd. Het woord isnad betekent eigenlijk ‘steun ‘ of ‘grondslag', omdat de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van de inhoud van een hadith wordt geacht gegarandeerd te zijn door de betrouwbaarheid van deze lijst, en van de in deze lijst genoemde Moslims. Een isnad dient terug te gaan tot op de Profeet zelf, of tot op een van zijn voorbeeldig vrome tijdgenoten.

Een voorbeeld:

"Abdallah ibn-al-Mubarak heeft gezegd: ‘Salih al-Murri levert over op gezag van Qatada op gezag van (diens leermeester) Ibn'Abbas: ‘God houdt de harten der gelovigen voor traag. Deswege laakt god hen, reeds in het dertiende jaar na het begin van de openbaring van de Koran. Derhalve heeft God gezegd: (vertaling van de betekenissen van de Koran) "Is het niet de hoogste tijd voor degenen die geloven dat hun harten zich verootmoedigen voor God", en de rest van vers 16 van sura 57'.

In vertaling van een isnad komt de formule' op gezag van' uiteraard regelmatig voor. Het Arabisch gebruik daarvoor het voorzetsel ‘an.

De inhoud van de Traditie (hadith) wordt matn genoemd. Er bestaan Arabische teksten waarin de lezer geconfronteerd wordt met steeds haast dezelfde matn met iedere keer verschillende isnads. Maar zelfs als de matn van twee Tradities geheel gelijk is , is er toch sprake van twee Tradities al er verschillen zijn tussen de isnads.