• Hoe krijg je een huis in het paradijs:
• Herhaal Soerat al Iglaas 10 keer.
• Hoe krijg je een schat in het paradijs:
Zeg La hawla Wa La Quwwata Illah Billah..

Hoe wordt een palmboom voor jou in het paradijs geplant:
Zeg Soebhana Allah AlAdiem Wa Bihamdiehie.
Hoe krijg je 10 bomen voor jou geplant in het paradijs:
Zeg Soebhana Allah Wal Hamdoelilah Wa La Illaha il Allah Wa Allahoe Akbar.

Hoe worden al jou zonden vergeven, al is het zoveel als de Zee :
Herhaal Soebhana Allah Wa bihamdiehie 100 keer
Hoe kom je los van jou zorgen:
Herhaal Hasbiea Allahoe Alladie La illahoewa Alayhie Tawakkaltoe Wa hoewa Rabboe Al archie alAdiem 7 keer

Klik op 'More' om meer te weten…

Hoe maakt God jou tevreden met wat je hebt:
Herhaal Raddietoe billahie raabban Wa bil Islamie Dienan wa bi Moehammad Nabian Wa rasoelan 3 keer
Hoe vergeeft God jou zonden:
Herhaal Asstagfier ullah al adiem Alladie La illaha illahoewa Al Hayyou al qeyyoem Wa attoeboe Illaihie.3 keer
Hoe krijg je duizend Hasanat of worden duizend van jou zonden weggeveegd:
Herhaal Soebhana Allah 100 keer.
• Hoe krijg je voor iedere moslim en moslima wa moemien wa moemiena hasana.
Zeg Allahoema Igfier Lil moeslimina wal moeslimat wal moemienina Wal moemienat Al ahhyaa min hoem wal amwaat.
Hoe krijg jij dezelfde beloning die jij krijgt met de hele koran lezen:
Herhaal soerat Al Iglaas 3 keer
Hoe krijg je zoveel hasanat als de troon van Allah:
Zeg Soebhan Allah Wa bihamdiehie zienata Archiehie
Hoe krijg je 10 hassanat en worden 10 zonden weggeveegd: Herhaal Allahuma Sally Ala Nabeyna Muhamad Sala Allahu Alihi Wa Salam 10 keer

Advertenties