"Waarlijk de kennis over het uur is alleen bij Allah"(Surat Luqmaan 31:34) 

Het is niet zeker of bepaalde gebeurtenissen al hebben plaatsgevonden of nog moeten gebeurenAl is het alleen Allah die weet wanneer het laatste uur voor de dag van de opstanding zal komen. Heeft hij ons toch aanwijzingen gegeven over zijn komst in de koran en de hadith van de Profeet (vzmh). De aanwijzingen kunnen in twee delen worden uitgesplitst Kleine en grote tekenen. Hier volgen de belangrijkste, deze zijn gebaseerd op de hadith en de koran. kleine tekenen.

1.De komst van de laatste profeet, Mohammad ibn Abd-Allah (vzmh). Dit is zoals wij weten al gebeurt.

2.De slaaf zal de meester worden.

3.Schaapherders zullen strijden over de bouw van grote gebouwen. De moderne ex-nomaden in Saoedi-Arabië zijn hier een goed voorbeeld van.

3.Onwetendheid zal toenemen kennis over de Islam zal afnemen. De kennis zal afnemen omdat de oude leraars zullen sterven en er minder nieuwe zullen bijkomen. De leiders van de Moslims zullen uit onwetenden worden gekozen, die uit willekeur zullen handelen.

4.Drank en overspel zullen toenemen.

5.Het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen totdat er voor elke man vijftig vrouwen zullen zijn.

6.Dertig mensen zullen beweren dat ze profeten zijn. Gevolgd door Al-Dajjal (De Antichrist).

7.Er zal zo een overvloed aan rijkdom zijn dat er geen mensen te vinden zullen zijn om Zakat aan te geven.

8.Het aantal moorden zal toenemen.

9.De tijd zal zo kort worden dat een jaar als een maand zal zijn, een maand als een dag en een dag als een uur.

10.twee grote landen zullen vechten en elkaar doden en beide hetzelfde opeisen.

11.Het aantal Aardbevingen zal toenemen.

12.een mens zal voorbij een graf lopen en willen ruilen met de dode. Grote tekenen.De Oelama verschillen van mening over de volgorde. 

1.Al-Dajjal zal komen en beweren God van hemel en aarde te zijn. Zijn doel is te misleiden en de ongelovigen zullen hem volgen Hij is kort, heeft een rood gezicht, is blind aan het rechteroog en heeft opstaand haar. Hij zal de wereld rondreizen maar Medina en Mekka zal hij niet in kunnen gaan. Er zullen engelen voor de poort van Mekka staan om hem tegen te houden.

2.Al-Mahdi zal op dezelfde tijd als Al-Dajjal komen. Hij zal oproepen tot de ware Islam en zal een militair leider zijn. Zijn naam zal dezelfde zijn als die van de Profeet (vzmh):" Muhammad ibn Abd-Allah en zijn vaders naam zal ook gelijk zijn aan die van de vader van de Profeet (vzmh). Hij zal afstammen van Fatima, de dochter van de Profeet (vzmh).

3.Isa(Jezus) zal op dezelfde tijd als Al-Dajjal en Al-Mahdi komen. Hij zal neerdalen op de tijd van het Fadjr-gebed op een moskee in Damascus, De hoofdstad van Syrië. Hij is van gemiddelde lengte, heeft een roodachtig uiterlijk en zijn haar zal zijn alsof hij net uit bad kwam. Hij zal de mensheid oproepen zich opnieuw tot de Islam te keren. De mensen van het boek zullen tot de Islam terugkeren. Rijkdom zal overvloedig zijn. Hij zal een militair leider zijn. Isa zal het kruis breken, het zwijn doden en persoonlijk Al-Dajjal verslaan. Hij zal hierna nog lang op de aarde blijven en daarna zal hij sterven.

4.Een dier zal komen en de mensen tot de Islam terugroepen. {Er is van dit dier geen beschrijving, dit dier komt voor in de Koran (Arabisch: Dab-ba)}

5.Gog en Magog (twee verborgen stammen) zullen de barrière die ze tegenhoud doorbreken en de aarde plunderen. Ze zullen al het water opdrinken, en mensen doden. Dan zal Allah een soort wormen in hun nekken sturen en zij zullen erdoor gedood worden.

6.Drie plaatsen op de wereld zullen zinken en door de aarde worden verzwolgen. Een plaats in het westen, een in het oosten en een op het Arabisch schiereiland.

7.Uit het gebied rondom Jemen zal vuur komen en naar het noorden uitbreiden. En zal de mensen naar de verzamelplaats drijven.

8.De zon zal in het westen opkomen. Als de mensen het zien. Zal ieder die op aarde leeft ,geloven, maar dat zal de tijd zijn dat het geloven geen ziel meer baten die voorheen niet geloofde noch iets goeds door haar geloof verdiende.

9.Er zal rook overal op de wereld verschijnen die gelovigen zoiets als een kou zal geven. Ongelovigen zullen harder worden getroffen. uiteindelijk zal er een koude wind komen die alle gelovigen zal doen laten sterven. Waarna alleen de ongelovigen zullen overblijven die dan het laatste uur zullen meemaken.

10.De Koran zal in de hemel worden opgenomen.

11.De dag van opstanding zal beginnen en De engel Israfil zal op zij trompet blazen. Bij de eerste stoot zal een ieder een grote angst voelen, Bij de tweede stoot zal iedereen neergeslagen worden en bij de laatste stoot zal iedereen herrijzen.  Dit is een gedeelte van alle tekenen, er zijn vele andere.

Advertenties