,,We leven in een klimaat waarin het niet vanzelfsprekend is te blijven geloven in harmonieus en intercultureel met elkaar samenleven. Maar, dat is mijn menselijke plicht, ik blijf optimistisch. De interculturele verbeelding aan de macht!''

In de schitterende zaal ,,La Gaité'' (1250 vierkante meter), vlakbij de Munt en het Vlaams-Nederlandse huis De Buren opent in Brussel in de lente van 2007 het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis. Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux en de Marokkaanse minister voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, Nehza Chekrouni, hebben woensdag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Vlaanderen en Marokko zullen samen het centrum beheren, dat een ontmoetingsplek moet worden tussen beide culturen. Anciaux ziet het ook als een middel om kansarme Marokkaanse jongeren hun trots terug te geven én het racisme een halt toe te roepen.

Het Culturenhuis zal gerund worden door een gemengd Vlaams-Marokkaanse ploeg van 10 à 15 personen, die allen meertalig (en dus ook Nederlandstalig) zullen zijn. De Marokkaanse staat en de Vlaamse Gemeenschap delen de factuur van 1,2 miljoen euro.

Bedoeling is dat er kwaliteitsvolle maar tevens laagdrempelige concerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en debatten worden georganiseerd en gecreëerd. Er komt ook een klein info- en documentatiecentrum voor de media en het grote publiek.

Advertenties