Moge Allah ons belonen met al het moois dat wij hebben kunnen dromen. Moge Allah ons vergeven en onze goede daden accepteren. Moge Allah van ons houden en ons tot de moslims behouden. Moge Allah ons dichter bij elkaar brengen en onze vreugde doen verlengen. Moge Allah ons Zijn liefde schenken en ons vrij laten in ons doen en denken. Moge Allah over ons waken en voor ons een plekje in het paradijs maken. Moge Allah ons behoeden en ons beschermen van ons eigen woede. Moge Allah ons genadig zijn en ons verlossen van al de pijn. Moge Allah ons geliefd maken bij de mensen en ons gelukkig maken. Moge Allah onze harten verlichten en zijn Goddelijk licht in de mensenharten stichten. Moge Allah de Ummah versterken en onnodige geweld beperken. Moge Allah iedere moslim zegenen en de zusters en broeders doen herenigen. Moge Allah ons gelukkig maken en iedere moslim niet af laten haken. Moge Allah ons tot Zijn gehoorzaamheid leiden.

Amien ja Raba Al3alamien!