De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een ontwerp-kb van minister van Justitie Laurette Onkelinx dat de consument beter moet beschermen tegen de voor hen soms kwalijke gevolgen van tv-spelletjes. Wie meespeelt, moet duidelijk geïnformeerd worden, een communicatie mag niet meer dan 2 euro kosten en de maximumprijs niet meer dan 5.000 euro bedragen. Ondertussen lopen op zowat alle Belgische commerciële zender 's morgens of 's avonds laat spelen waaraan iedereen per telefoon of SMS kan deelnemen. Sommigen spelen veel geld kwijt door vaak te telefoneren of te SMS'en….

Het kb van Onkelinx legt nu het kader vast waarbinnen de tv-spelen moeten georganiseerd worden. Het besluit bepaalt onder meer dat het spelreglement de goedkeuring moet krijgen van de Kansspelcommissie en de dienst metrologie van de FOD Economie. De spelers dienen duidelijke informatie te krijgen. Daarnaast moet het aantal oproepen duidelijk in kaart worden gebracht, zodat personen die teveel bellen of SMS'en, verwittigd kunnen worden.

Oproepen mogen voortaan niet meer dan 2 euro kosten en de prijzen mogen de 5.000 euro niet overschrijden.

Het kb wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Advertenties