De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

“Niemand van jullie bezit geloof, totdat hij voor zijn broeder (of zuster) wenst wat hij (of zij) voor zichzelf wenst.” (Boechari en Moeslim) 

“De moslims met hun wederzijdse liefde, vriendelijkheid en mededogen zijn zoals het menselijk lichaam. Als één van de lichaamsdelen pijn lijdt, voelt het hele lichaam de pijn en lijdt aan slapeloosheid en koorts.” (Boechari en Moeslim) 

 “Op de Dag des Oordeels zal Allah, de Verhevene, verkondigen: “Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Genoegen? Deze dag zal Ik hen beschermen in de schaduw die Ik schenk. Vandaag is er geen andere schaduw dan de Mijne.” (Moeslim)

Advertenties