Een middagdutje kan een goede manier zijn om slaap in te halen of de werkprestaties na de middag te verbeteren, op voorwaarde dat u een goede slaper bent. Mensen die lijden aan slapeloosheid daarentegen hebben nood aan een strak slaapritme. Als zij overdag een dutje zouden doen, is de kans groot dat ze ’s avonds niet meer in slaap geraken. Dit alles kwam naar voren uit een onderzoek van de universiteit van Manchester.

Logisch
Een dutje na de lunch is volgens de onderzoekers even logisch als een boertje voor een baby…. Sterker zelfs, ze vinden het tegennatuurlijk dat een mens onmiddellijk na het middagmaal weer aan het werk zou gaan. De reden is dat het opnemen van glucose ervoor zorgt dat de signalen die ons wakker houden wegvallen. Het gevolg is minder concentratie, minder frisse ideeën en een minder goed geheugen.

Bioritme
Slaapexperten staan te trappelen met verklaringen. Johan Verbraecken van het slaapcentrum in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen: “Onze slaap volgt een natuurlijk bioritme, met een hoogtepunt in de ochtend en een dieptepunt kort na de middag. Die moeheid wordt versterkt door te eten. Iedereen heeft last van zo’n dipje.” De siësta, werdwijd bekend als een zuiders fenomeen, werd toegeschreven aan de luiheid of aan de temperaturen. Nu blijkt dat het wel eens een uiting van gezond verstand zou kunnen zijn. “Ook in onze contreien stijgt de nood aan een middagdutje. Dat komt doordat we over het algemeen te weinig slapen. Een middagdutje is eigenlijk de ideale manier om die chronische vermoeidheid weg te werken.”

Voorwaarden
Maar ook daar zijn voorwaarden aan verbonden: dat middagdutje, in de vakliteratuur power nap genoemd, duurt best niet langer dan dertig minuten. Duurt het dutje langer, dan kom je in een diepe slaap terecht en dan sta je vermoeider op dan eerst. Voor de siësta mag je ook niet te zwaar eten, snoepen of te veel alcohol drinken. Dat belast het verteringsmechanisme waardoor je wel moe wordt, maar kan je niet goed slapen omdat het lichaam teveel bezig is met het verteren van het eten.

Slapeloosheid
Maar het middagdutje werkt alleen bij gezonde slapers, die door externe omstandigheden te weinig uren slaap krijgen. Mensen die lijden aan slapeloosheid zijn gebaat bij een strak ritme van op vaste tijden opstaan en naar bed gaan. Als die mensen overdag slaap inhalen, is de kans alleen maar groter dat ze ’s nachts niet meer goed in slaap kunnen komen.

Rage
De kans dat de siësta een rage wordt, is klein. De Belg zou liever ’s nachts meer slapen, dan overdag een half uurtje te rusten. Fout, zo oordelen slaapexperts. Wie ’s nachts te lang slaapt, kan zelfs vermoeider opstaan dan iemand die te weinig slaapt.