Het imago van de VS is in 2006 wereldwijd verslechterd. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie, uitgevoerd in 14 landen. Het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew maakte de resultaten dinsdag over aan Washington.De oorlog in Irak en de aanwezigheid van Amerikaanse troepen op het grondgebied blijven wegen op het imago van Amerika. Dat is vooral zo in Islamitische landen, maar ook bij bondgenoten van Washington, zoals in Japan of Europa.
De meerderheid van de respondenten in 10 van de …14 landen is van mening dat de oorlog in Irak de wereld gevaarlijker heeft gemaakt. In zeven landen (Frankrijk, Spanje, Rusland, Turkije, Pakistan, India en China) beschouwt de meerderheid het conflict als de belangrijkste bedreiging van de wereldvrede.Terwijl acht van de veertien landen het Israëlisch-Palestijns …

conflict als bedreigend voor de vrede beschouwen, delen enkel Duitsland en de VS die mening over de nucleaire ambities van Iran.

In Frankrijk heeft 39% van de ondervraagde personen een positieve mening over de VS, tegenover 43% in 2005 en 60% in 2000. Ook in Duitsland blijft de populariteit van de VS afnemen. In 2000, 2005 en 2006 bedroeg het percentage respectievelijk 78%, 41% en 37%. In Rusland daalde het percentage van 52% in 2005 tot 43% in 2006. De grootste populariteitsdaling van de VS is vastgesteld in Spanje. Terwijl in 2000 nog 50% van de Spanjaarden achter de VS stonden, zakte het percentage verder van 41% in 2005 tot 23% in 2006.

In Groot-Brittannië blijft het imago van Washington stabiel op 56% in 2006 tegenover 55% in 2005. Toch had in 2000 nog 83% van de Britten nog een positieve mening over de VS.
Ook in Azië neemt de ontevredenheid in bijna alle landen toe. Indonesië, dat in 2005 na de tsunami kon rekenen op Amerikaanse hulp, kant zich steeds meer tegen de VS. Het percentage positief gezinden bedroeg 75% in 2000, 38% in 2005 en 30% in 2006. In India is het percentage afgenomen van 71% in 2005 tot 56% in 2006.
Pakistan en China zijn de enige landen, waar het imago van de VS verbeterd is. In Pakistan nam de de populariteit toe van 23% in 2000 en 2005 tot 27% in 2006. De massale hulp van Amerika na de aardbeving van 8 oktober 2005 verklaart die stijging gedeeltelijk. Ook in China verbeterde het imago van de VS van 42% in 2005 tot 47% in 2006.

De studie vond plaats tussen maart en april bij 17.000 respondenten. Het onderzoekscentrum stelt wel dat de stedelijke bevolking oververtegenwoordigd is in de steekproef.

Advertenties