Bismillahie arahmanie arahiem
Hier volgen de volgende stappen die je moet nemen voor je je examen zou beginnen. Maar ik moet wel de nadruk zetten dat dit je zou helpen als je ervoor aan Allah Swt dacht. Denk aan Allah Swt wanneer je hem niet nodig hebt en hij zal er zijn als je Hem nodig hebt.

En reken niet op de aantal uren die je hebt gestudeert of alle moeite die je hebt gedaan maar vertrouw en reken op Allah Swt.

Stap 1: De dag voor de examen vraag je …aan je ouders voor een Du’a
(smeekgebed)

Stap 2: Ga die avond vroeg slapen en voor je ga slapen lees je de
twee soerats op:
Soerat El falaq en An nas.
Surah Al Falaq
Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
Qul a’oodhu berabbil falaq
Min sharri maa khalaq
Wamin sharrin ghaasiqin idha waqab
wamin sharrin naffaathaati fil ‘uqad
Wamin sharri haasidin idha hasad.
Sura An Naas
Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
Qul a’oodhu berabbin naas
malikin naas
Illaahin naas
Min sharril was waasil khannaas
Al ladhi youwaswisu feesudoorin naas
Minal jinnati wannaas

Stap 3: Sta vroeg op om salaat el Fadjr te bidden en overloop je
cursus of je toets.

Stap 4: Als jullie de aula binnen treden of iets anders en gaan
zitten richt dan jullie hoofd
naar boven en zeg de twee versen op:
“La tahzan inna allaaha ma 3ana”
“La tagaafa innanie ma 3akoem asma3oe wa -araa”

Stap 5: Voor dat de rector of (examinator) het examen formulier
uitdeelt dan zeg je de
volgende vers: “Wa koel rabbie adgilnie moedgala sidkin wa
agrischni moegracha
sidkin wa -chahalnie min ladoenka soeltaanan nasira”

Stap 6: Als jullie het formulier ontvangen of moet beginnen met
rijden zeg je dit vers
op: “Rabbie achrah lie sadrie wa jassir lie amrie wa 7loel
3oekdatan min lisaani jafkahoe kawlie” (Surah 20, ayah 25-28)

Stap 7: Open je formulieren of start de auto en zeg deze vers op:
“Ja hajjoe ja kajoem birahmatika astagieth”

Stap 8: Voordat je begint zeg je: “A oedhoe billaahie mina
assaytanie raziem” en lees dan elke
vraag 3 maal. De vraag die je niet direct kan oplossen sla je over
en begin met de vragen die je niet kent.  Insha Allah zal Allah bij
jouw examens tentamens bij jou Staan en reken alleen op Allah de
Verhevene de Genadevolle de Barmhartige. Salaam alaikoem wa
rahmatoe Allah wa barakatoehoe.

Advertenties