De leiders van de zes geloofsgemeenschappen en de niet-confessionele levensbeschouwing die in België erkend zijn, hebben woensdag een engagementsverklaring ondertekend die geweld tegen vrouwen …veroordeelt. De verklaring kadert in de wereldwijde "Stop geweld tegen vrouwen"-campagne van Amnesty International die focust op geweld tegen vrouwen in conflictsituaties en op huiselijk geweld. Opzet is de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen te bereiken en meer mensen bewust te maken van geweld tegen vrouwen, een mensenrechtenschending. In België is 1 op de 5 vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld. Van de religieuze en levensbeschouwelijke leiders wordt verwacht dat zij het thema bespreekbaar maken binnen hun geloofsgemeenschap aan de hand van concrete acties. De verklaring werd ondertekend door de leiders van de rooms-katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaanse, islamitische, Israëlitische en vrijzinnige gemeenschap.

Advertenties