Het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling heeft 402 klachten ontvangen in 2005. Dat zijn er dertig meer dan het jaar voordien. Het gaat vooral om psychische mishandeling, gevolgd door financieel of materieel misbruik en fysiek geweld. Het meldpunt presenteerde de cijfers tijdens de "World Elder Abuse Awareness Day", een internationale dag rond oudermisbehandeling.

Zoon & moeder
Het Vlaams Meldpunt Oudermis(be)handeling bestaat sinds …september 2003. In 2004 kreeg het 372 klachten of meer dan een klacht per dag. In 2005 lag dat aantal met 402 een stuk hoger. De meest gehoorde klachten gaan over psychisch en financieel misbruik, al gaat het soms ook over zwaar fysiek geweld. In de meeste gevallen gaat het om een zoon die zijn moeder op een of andere manier mishandelt.

Familie & hulpverleners
Bij daders die familiale banden hebben met het slachtoffer waren er vaak in het verleden al andere problemen, zoals een echtscheiding. Soms gaan ook professionele hulpverleners over de schreef. Het zijn overigens vooral hulpverleners die klachten melden, gevolgd door slachtoffers zelf.

Advies
Twee op de drie melders vraagt om informatie of advies over de mogelijkheden of stappen die ze best ondernemen om ouderenmisbehandeling aan te pakken. Een vraag naar interventie gebeurt in een derde van de gevallen. Zes procent van de melders vraagt om een situatie te registreren, zonder meer.

"Als mensen voor het eerst contact nemen met het meldpunt, dan zien we dat ze een vermoeden van ouderenmisbehandeling willen aftasten met het meldpunt", luidt het. "In eerste instantie wil men de situatie zelf oplossen, vooraleer hulpverlening van derden te vragen. Mensen verwachten dan ook van het meldpunt dat het nieuwe mogelijkheden aanreikt om met de situatie te kunnen omgaan. Pas in een later stadium vraagt men om een interventie."

Onderschat fenomeen
Volgens beleidsmedewerker Anne Van Der Gucht is de stijging vooral het gevolg van de betere bekendheid van het meldpunt. "Elke keer dat we de media halen, zien we een piek. De problematiek is een zwaar onderschat fenomeen. Er rust een taboe op door de nauwe banden tussen dader en slachtoffer. Vaak is het zelfs moeilijk te bepalen wie nu precies dader of slachtoffer is."

Toenemen
"Het probleem zal nog toenemen", weet Van Der Gucht. "Door de vergrijzing en vooral omdat rusthuizen de toevloed niet aankunnen. Gevolg is dat ouderen langer thuis blijven en de zorg moet toenemen. Die is zwaar en vaak zijn ouderen niet de makkelijkste pati‘nten. Dat kan op termijn leiden tot mishandeling. Het is een zeer traag proces en meestal kloppen ze pas bij ons aan als de situatie escaleert." (belga)

Advertenties