Denemarken hoopt uitgewezen asielzoekers over te halen naar hun land van herkomst terug te keren door hun een reis naar dat land aan te bieden. Ze kunnen zich dan zelf op de hoogte stellen van de – veranderde – omstandigheden en besluiten of ze er al dan niet willen blijven. Zo niet, dan mogen ze weer terugkeren naar hun oude vluchtelingenkamp in Denemarken.

Startkapitaal
Volgens de Deense wet mogen vluchtelingen niet worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Wel probeert de Deense regering sommige groepen tot vrijwillige terugkeer te bewegen door hun 18.000 kroon (2.400 euro) startkapitaal mee te geven.

Ongeveer tweehonderd Afghanen zijn daar op ingegaan, maar Irakezen en Kosovaren, die hetzelfde aanbod kregen, wezen het van de hand. De laatste twee groepen kunnen nu gebruik maken van de 'kijk'reizen.

Veilig
"Het idee is om te laten zien dat zij veilig kunnen terugkeren", zei een functionaris die anoniem wilde blijven. "Iedereen mag terugkomen naar Denemarken. Wij geloven dat het geld goed besteed is." (novum)

Advertenties