Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum
La ta'khudhuh sinatun wa la nawm
lahu ma fis-samawati wa ma fil- 'ard
Man dhal-ladhi yasfa'u indahu illa bi-idnihi
ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum,
wa la yuhituna bi shai'im-min 'ilmihi
illa bima sha'a Wasi'a kuriyuhus-samawati wal ard,
wa la ya'uduhu hifdhuhuma
Wa Huwal ' Aliyul-Adheem

……….AMIEN……….

Ayat al Koersie Vertaling

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige,
sluimer
noch slaap kan Hem treffen.
Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.
Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof?
Hij kent wat er voor hen is en wat achter
hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.
En Zetel strekt zich uit over Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet.
hij is de Verhevene, de Almachtige.(Al Baqarah:255)  Reciteer ayatul qursi als je het huis verlaat, want 70.000  engelen zullen je beschermen buiten van links, rechts, voor en achter je.
en als je sterft voordat je thuis kwam zal je een beloning  ontvangen van 70 shaheeds.
reciteer elke dag ayatul qursi 40 keer bij het zonsondergang, dan zal je het beloning krijgen van 40 keer Hadj.

reciteer ayatul qursi voordat je gaat slapen, Allah zal een Engel naar je sturen die je tot de volgende dag zal beschermen.

reciteer ayatul qursi nadat je de wudu hebt gedaan, want met elke woord die je dan zegt zal je positie 40 keer verhogen.

reciteer ayatul qursi, als je het huis binnengaat want het houdt armoede weg.

Advertenties