Mensen spelen te vaak een rolletje als ze mama of papa worden. Wie op een respectvolle manier met zijn kinderen omgaat en echt luistert naar wat ze willen zeggen, zal veel meer bereiken dan wat hij ooit had durven denken.

De Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon beweert nog meer: wie macht gebruikt en dingen oplegt of verbiedt, verliest zijn gezag. Volgens Thomas Gordon krijg je met respect alles gedaan

Kinderen voelen zich aangevallen en niet gerespecteerd en gaan op termijn net zo om met hun ouders. Gordon is intussen al een tijdje overleden, maar zijn, door sommigen omstreden theorieën, worden nog vaak gebruikt.

Accepteer je kind
Accepteer je kind zoals het is. Vele ouders evalueren, oordelen, kritiseren en vermanen hun kinderen. Naast alle waarschuwingen, bevelen en moraliserende toespraken, is het heel belangrijk dat een kind aanvoelt dat het wordt geaccepteerd. Pas dan kan een kind zich volledig ontplooien.

Communiceer
Het eerste wat we leren, maar het moeilijkst te hanteren, is communicatie. Actief luisteren, in onderling overleg conflicten oplossen en niet altijd reageren vanuit de eigen emoties, is een moeilijke opdracht voor velen.

Actief luisteren
Anders gezegd, herhaal de boodschap van je kind en vraag of je het goed begrepen hebt. ‘Bedoel je dat je…’ Actief luisteren is een vaardigheid die ouders kunnen gebruiken als het kind een probleem heeft en dat ook duidelijk aangeeft. Alle kinderen krijgen ooit te maken met situaties die teleurstellend, frustrerend, pijnlijk of ontredderd zijn. Als ze worden gestimuleerd om eigen problemen zelf op te lossen, krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen.

Spreek in eigen naam
Ik-boodschappen roepen veel minder rebellie op. Als je een kind vertelt waarom je boos bent en welke uitwerking zijn gedrag op jou heeft, dan is dat veel minder bedreigend dan te suggereren dat de fout bij hem of haar ligt.

Samen werken
Conflicten los je samen op met het kind. Op een manier waarbij niemand verliest. Ouders moeten samen naar een oplossing zoeken die voor beiden aanvaardbaar is. Zo is er geen macht nodig omdat beiden de oplossing aanvaarden.

Doordenkertjes
Ouders zijn mensen met gevoelens die van dag tot dag variëren. Waarom moet een ouder dan steeds consequent zijn?
Ouders moeten niet altijd een front vormen, dat komt alleen maar bedreigend over voor het kind.
Wijs gedrag af, niet het kind.
Wees duidelijk en zend nadien geen signalen uit dat je iets niet accepteert, terwijl je het net toelaat.

Advertenties