Dinsdag 11 september 2001.

De Amerikaanse War on Terror is volstrekt inefficiënt en het is slechts een kwestie van tijd voor er een tweede 11 september komt. Dat is de conclusie van een rondvraag bij honderd hooggeplaatste analisten.

De Terrorisme-index is een peiling bij honderd Amerikaanse analisten van het buitenlands beleid. Onder meer de voormalige directeurs van de CIA en het Nationaal Veiligheidsagentschap, een ex-minister en verschillende prominente leden van het ministerie van Buitenlandse Zaken verleenden hun medewerking.

Buitenlandse olie
Meer dan tachtig procent van de experts denkt dat we binnen de tien jaar een nieuwe terroristische aanslag op de schaal van 11 september mogen verwachten. Om de terroristische dreiging te verminderen, achten de analisten het cruciaal dat de VS zijn afhankelijkheid van buitenlandse olie afbouwt.

Het geld dat aan het Midden-Oosten wordt betaald voor olie, wordt immers voor een stuk gebruikt om terroristische organisaties te financieren. Zesentachtig procent van de experts vindt dat de wereld in de voorbije jaren gevaarlijker is geworden, ondanks de overtuiging van president Bush dat hij de War on Terror aan het winnen is.

Diplomatieke kwaliteit regering Bush: 1.8 op 10
De belangrijkste reden voor die dalende veiligheid is de oorlog in Irak, de opsluiting van terreurverdachten in Guantanamo Bay en het beleid dat de Verenigde Staten tegen Iran voert.

Tachtig procent van de analisten zegt dat de wereldwijde verwerping van radicaal-islamitische ideologieën cruciaal is om het terrorisme uit te roeien. Daarvoor is echter een grotere nadruk op niet-militaire middelen vereist. De diplomatieke kwaliteiten van de regering-Bush worden door de experts met een score van 1.8 op 10 bedacht.

Bijna alle ondervraagden zijn het erover eens dat Bush en zijn team een totaal onrealistisch beeld hebben van wat kan worden bereikt met militaire kracht. Gevraagd naar de grootste bedreiging van de wereldvrede, antwoordden de analisten "kernwapens en massavernietigingswapens in het algemeen". Slechts vier procent zei "Iran".

VS grotere bedreiging dan Iran
De jaarlijkse enquête van het Amerikaanse Pew Research Center laat een gelijkaardig beeld zien. Het onderzoekscentrum ondervroeg 17.000 mensen over heel de wereld. Uit de resultaten blijkt dat de ambtstermijn van president Bush het imago van de Verenigde Staten zodanig heeft geschaad dat Washington als een grotere bedreiging wordt gezien dan Teheran.

Sinds 1999 is de wereldwijde steun voor het Amerikaanse beleid gradueel gedaald. Zelfs in Groot-Brittannië, traditioneel de belangrijkste partner van de Verenigde Staten, viel de steun voor de regering Bush terug tot zesenvijftig procent.

Advertenties