ANTWERPEN – Het Vlaams Belang heeft dinsdag een klacht ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

De partij neemt het niet dat het district Berchem in verschillende talen infoavonden organiseert in het kader van het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen. ,,Het is niet de taak van de stedelijke overheid om vreemdelingen actief te gaan werven om hun stem uit te brengen'',

meent Filip Dewinter. ,,Alle vreemdelingen kregen in Antwerpen reeds een informatief schrijven van het stadsbestuur over de mogelijkheden en de procedure tot registratie als kiezer.'' Dat moet voor de voorman van het Vlaams Belang voldoende zijn.

Het Belang meent dat de infoavonden, die onder meer in het Berbers, het Arabisch en het Turks gehouden worden, een overtreding vormen van de taalwetgeving waarin duidelijk vermeld wordt dat de bestuurstaal in Vlaanderen het Nederlands is.

Advertenties