DEN HAAG – Kanker komt onder allochtone Nederlanders zeer weinig voor, maar naar verwachting zal de komende 25 jaar het aantal gevallen van kanker in deze groep flink toenemen.

Dit komt doordat mensen met een allochtone achtergrond ongezonder gaan leven, maar ook door de vergrijzing,

zo blijkt uit een voorspelling van het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding (KWF).
Nu is slechts 1,8 procent van de kankerpatiënten in Nederland van allochtone afkomst. Dat percentage zal echter toenemen naar 6,5 procent in 2030 en in de grote steden zelfs naar ruim 20 procent, zo verwacht het KWF. Dat kanker onder Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen minder vaak voorkomt is vooral te verklaren doordat ze gezonder eten (veel verse groente en knoflook en weinig ’verkeerde’ vetten), minder alcohol drinken en minder roken, hoewel dat laatste niet voor Turken geldt.

Allochtonen die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen of hier zijn geboren, nemen echter gaandeweg steeds meer westerse leefgewoonten over, waardoor het aantal kankergevallen onder hen toeneemt.

Ook de vergrijzing speelt bij het ontstaan van kanker een rol. Zo vormen behalve jongeren ook Turkse mannen een risicogroep, doordat zij relatief veel roken.

Vormen van kanker die samenhangen met infecties, zoals lever- en baarmoederhalskanker, komen nu al relatief vaker voor onder allochtonen. Dit komt doordat het risico op infecties door bijvoorbeeld slechte hygiëne in het land van herkomst groter is.

Communicatie

Volgens de onderzoekers verloopt de communicatie tussen allochtone kankerpatiënten en artsen soms moeizaam. Zo zoeken niet-westerse allochtonen de verklaring voor het krijgen van kanker vaak in bovennatuurlijke invloeden.

Ook beseffen ze door hun gebrekkige kennis van het menselijk lichaam niet altijd dat de ziekte levensbedreigend kan zijn. Dit wordt nog versterkt doordat familieleden van de patiënt die als tolk fungeren vaak medische informatie verzwijgen.

Volgens het KWF moeten zorgverleners zich beter verdiepen in de sociaal-culturele leefwereld van allochtonen. Ook is er behoefte aan medisch onderlegde tussenpersonen van allochtone afkomst, die als tolk kunnen optreden.

Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het geven van betere voorlichting over de ziekte. Die zou zich volgens het KWF vooral moeten toespitsen op kennis van het menselijk lichaam en het aanbod van verpleging en verzorging.

Ook moet allochtonen er op worden gewezen dat het behouden van onderdelen van de niet-westerse leefstijl kanker kan helpen voorkomen.

Advertenties