De Marokkaanse minister belast met de Marokkanen die in het buitenland wonen is zich bewust van de problematiek van de heropvoeding van moslimmeisjes en -vrouwen die te westers geworden zijn.

Ze wil haar volledige medewerking verlenen en wil samen met de West-Europese landen naar oplossingen zoeken.

Dat was de boodschap van Nouzha Chekrouni in de Raad van Europa, aldus sp.a-senatrice Mimount Bousakla.

Minister Chekrouni hier links op de foto was uitgenodigd door de Commissie voor Gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Die behandelt onder meer een resolutie van de hand van de socialistische senatrice.

Té westers
Het voorstel van resolutie handelt over een fenomeen dat zich meer en meer voordoet in allochtone gemeenschappen in West-Europese landen: de mannelijke familieleden vinden dat de moslimmeisjes en -vrouwen na een aantal jaren verblijf in West-Europa té westers, en dus té modern en geëmancipeerd geworden zijn.

Onder het mom van de jaarlijkse zomervakantie worden ze naar het land van herkomst meegelokt, waarna ze bij de lokale familie worden achtergelaten om er een “heropvoeding” te ondergaan. Hun identiteitsdocumenten en geld worden afgenomen, zodat ze niet naar West-Europa kunnen terugkeren. De heropvoeding bestaat erin dat hen wordt bijgebracht hoe een echte moslimvrouw zich dient te gedragen: onderdanig, gehoorzaam en aan de haard.

Oplossingen bedenken
Minister Chekrouni zei vandaag niet alleen bereid te zijn om haar volledige medewerking te verlenen, maar ook samen met de landen van West-Europa op zoek te gaan naar oplossingen. Zij denkt daarbij niet alleen aan een bilaterale aanpak van het probleem, maar ook aan een meer preventieve aanpak.

Steunend op haar ervaring uit de praktijk vindt de minister dat er werk moet worden gemaakt van informatie- en sensibiliseringscampagnes. Zij meent dat er ter zake een grote rol is weggelegd voor het middenveld in het land van herkomst, waarbij via de NGO’s netwerken moeten worden uitgewerkt.

Advertenties