Stel u zich voor: rustige zomeravond, gezellig terrasje, warme temperaturen, frisse pint en op de achtergrond steeds hetzelfde, weerkerende, irritante gejengel van straatmuzikanten. Horendol worden ze er in Maastricht van.

De Nederlandse gemeente kreeg al zoveel klachten over het eentonige repertoire van sommige straatmuzikanten, dat ze besloot in te grijpen.

Zes
Maastricht levert dagelijks een zestal vergunningen aan straatmuzikanten.

Het zijn echter vaak dezelfde muzikanten of groepjes die zo’n toelating krijgen en dat is op zich al weinig bevorderlijk voor de variatie in het muziekaanbod. Daar komt nog bij dat vele muzikanten, soms zelfs orkestjes, maar een nummer kennen en dus de hele dag hetzelfde liedje ten berde brengen.

Interessanter
Voortaan kan een muzikant daarom nog maar een keer per maand een dagvergunning in de wacht slepen. Op die manier krijgen ook andere muzikanten een kans en hoopt Maastricht het muzikale aanbod wat interessanter te maken.

Advertenties