De hoofdverdachte in de moordzaak rond Stacy en Nathalie, Abdallah Ait Oud, blijft in de cel. De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft donderdag zijn aanhouding bevestigd. Zijn advocaten hadden zijn vrijlating bepleit door erop te wijzen dat er geen enkele band bestaat tussen hun cliënt en de ontvoering van de meisjes.

De magistraten van het hof van beroep hebben uiteindelijk het rekwesitoor van het parket gevolgd. Zij waren van oordeel dat er voldoende aanwijzingen van schuld waren, zoals de aanwezigheid op de plaats van de feiten, het feit dat hij zich gedurende meerdere dagen aan het gerecht heeft onttrokken, zijn opzet om zijn uiterlijk te veranderen (door zijn haar te laten afscheren) en zijn gerechtelijk verleden.

De zitting van de KI had dinsdag plaats, voor de ontdekking van de lichamen van de twee meisjes. Abdallah Ait Oud ontkent nog steeds hardnekkig de feiten. Hij is op dit ogenblik de enige verdachte en persoon die werd aangeklaagd. Ait Oud zal door de gerechtelijke instanties opnieuw verhoord worden als de resultaten van de DNA-analyses bekend zijn.

Advertenties