De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 34-jarige ex-tennisleraar uit Opglabbeek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden en een boete van 2.479 euro. Hij werd schuldig bevonden aan de aanranding van de eerbaarheid en de verkrachting van één van zijn leerlingen op het moment dat het meisje amper dertien was.

De feiten speelden zich af in As in de periode 1999 tot 2003.

De rechter sprak de man wel vrij van aanranding van de eerbaarheid en van verkrachting vanaf het moment dat het meisje zestien jaar was. De rechtbank oordeelde dat het meisje vanaf die leeftijd een geldige toestemming voor seksuele betrekkingen kon geven. De rechter oordeelde daarnaast dat het evenmin vaststond dat de leraar geweld of dwang gebruikte om seks met het meisje te hebben.

Tekenen van schuldbesef
De rechter verleende de man een volledig uitstel van straf gedurende een proefperiode van vijf jaar, op voorwaarde dat hij geen onderwijs meer geeft aan kinderen en zich laat begeleiden voor zijn seksueel afwijkend gedrag. De rechter ontzette de man voor een periode van tien jaar uit zijn rechten.

De ex-tennisleraar had een blanco strafregister en stichtte inmiddels een nieuw gezin. Ook het feit dat hij de eerste tekenen van schuldinzicht vertoont, waren volgens de rechter redenen om hem slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Aan de ouders van het slachtoffer moet de man een schadevergoeding van 2.500 euro betalen en aan het meisje een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro. De rechter stelde ook nog een deskundige aan om na te gaan welke precieze invloed de feiten op het meisje hebben gehad.

Advertenties