“De Voortgezette Opleiding Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel is dringend op zoek naar studenten van allochtone origine met interesse voor een loopbaan in de journalistiek”, stond woensdag te lezen op de website van het Minderhedenforum. Het initiatief zou de steun krijgen van Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (VLD), aldus de mededeling.Kansen
De Erasmushogeschool wil met de steun van minister Keulen vier studenten intensief begeleiden op het vlak van taal, journalistieke praktijk en het zoeken naar een stageplaats. “We stelden vast dat studenten van allochtone origine zich tot nog toe niet inschreven in de opleiding”, zegt coördinator van de Voortgezette Opleiding Journalistiek Martina Temmerman. “We willen hen met dit initiatief meer kansen bieden. Het is hoog tijd dat er meer allochtone journalisten komen.”

Diversiteit
Het initiatief van de Erasmushogeschool kadert binnen het project ‘managers van diversiteit’. Dat project kent subsidies toe aan initiatieven die bijdragen tot het ontstaan van een diverse samenleving”, aldus Peter Dejaegher, woordvoerder van minister Keulen. Het project beschikt over een subsidiepot van 5 miljoen euro. Wie een goed project heeft om het samenleven van allochtonen en autochtonen in Vlaanderen of Brussel te bevorderen, kan een aanvraag tot steun indienen.

Een dergelijke aanvraag diende de Erasmushogeschool dus ook in bij minister Keulen. Welke projecten goedgekeurd worden en steun krijgen zou binnen afzienbare tijd bekend worden gemaakt. Volgens Temmerman zou het initiatief van de Erasmushogeschool al goedgekeurd zijn. Het zou gaan om een budget van minder dan 7.000 euro. (belga

Advertenties