Islam

Aboe Hoerairah (ra) overleverde dat de profeet (vzmh) gezegd heeft: “als een vrome man die goede manieren heeft zich verlooft dan moet hij niet afgewezen worden want anders is er corruptie op de aarde.” ( tirmidhi)

een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: haar eigendommen, afstamming, schoonheid en godsdienst. Jullie kunnen maar beter de godsdienstigen trouwen, want anders zijn jullie verloren.” (Boechari en Muslim)

Anas overleverde dat de bruidschat die aan Oem Salim werd gegeven toen zij Aboe Talha trouwde, zijn acceptatie van de islam was. ( Al-Nisa’i)

 

Advertenties