Wat ga je dit jaar doen? Ben je tevreden over de vorige ramadan? Ben je er geestelijk klaar voor? Hoe ga je de ramadan in net als altijd of  doe je het dit keer anders? Ga je voor de vergeving?
Als je al vele jaren gelovig bent dan zul je het nu nog meer zijn.

Lees goed wat geschreven is want het zal een begin zijn van optimaal begrip. Voor veel mensen is de ramadan het begin geweest van echt gelovig worden, Amr Khalid was er een van. Voor velen is het begonnen met het luisteren naar de koran of het bidden van de tarauwee7.
Wat wil je dit keer doen in de ramadan wat zijn je doelen? Denk je daar over na?

Voordat we ingaan op alle mooie zaken van de ramadan, gaan we kijken naar het begin van het vasten.

Het eerste dat ik wil aanduiden is dat de ramadan in het tweede jaar van de hidjra verplicht is gesteld. De profeet (saw) heeft de ramadan 9 keer meegemaakt. De ramadan is in hetzelfde jaar verplicht gesteld als de jihaad. De ramadan is verplicht gesteld in de maand sha3ben, dat is de maand die voorafgaat aan de maand ramadan, en de jihaad is in de ramadan verplicht gesteld. Wat is de betekenis van dat de jihaad in de maand ramadan verplicht is gesteld?
Het vasten leert de jihaad van de ziel en als je de jihaad van de ziel hebt dan kun je, je beter voorbereiden op de jihaad van vijanden, omdat je dan als het ware dichter bij Allah staat en je dus meer voor Allah zal strijden. Daarom is geen toeval dat veel overwinningen van de moslims in de maand ramadan waren. Laat we kijken welke overwinningen dit waren
   badr
   de opening van Mekka,
   ma3raket elqadisia,
   3ingaloeb,
   het vertrek van de moslims naar Andaloes,
   de opening van het eiland goedies,
   mahraket nahawan,
   6 oktober, de 10de van de ramadan 

Al deze overwinningen waren in de maand ramadan. De belangrijke betekenis die we duidelijk willen maken is dus dat doordat de Jihaad van de ziel stijgt de kracht van de jihaad over de vijanden toeneemt. Het moslim volk verandert(neemt toe) alleen als er goede mensen zijn, het vasten laat gebeuren dat er goede mensen komen, dus dat jij als mens goed wordt. Later in dit verhaal wordt dit duidelijker.
 

Nu gaan we kijken naar de fasen die het vasten heeft ondergaan.

Dit verhaal is wellicht niet iedereen bekend maar het vasten is twee maal geopenbaard. Eerst was het vrijwillig;als je wilde vasten kon je dat doen, wanneer je niet wilde vasten hoefde het dus niet. En daarna werd het verplicht, en het verplicht worden heeft ook twee fasen ondergaan, de eerste fase was moeilijk, omdat het vasten moeilijk was, daarna is het vergemakkelijkt. Als iemand tijdens de adhan van de magrib of na de magrib sliep, of de isha`a had gebeden dan moest hij/ zij stoppen met eten en drinken tot de volgende dag na het magribgebed. Gedurende de tijd tussen het ene magribgebed en het andere mocht je dus niet eten, drinken en met elkaar naar bed gaan.
Het eerste probleem dat hierdoor werd ondervonden was bij Omar Ibn Elhattab. Omar ging naar zijn vrouw en wilde met haar naar bed, maar zij had geslapen en dus konden ze niet meer met elkaar naar bed. Hij was toch met haar naar bed gegaan en ging de volgende dag naar de profeet en vroeg hem of Allah hem kon vergeven omdat hij toch met haar naar bed was gegaan, en of er een oplossing was.
 
Het tweede probleem was bij Abaa Keif, hij kwam thuis en was erg hongerig en moe, en zei tegen zijn vrouw: “ snel maak eten klaar het is tijd voor de magrib”. Toen zijn vrouw terug kwam sliep hij al, en moest hij dus tot de volgende dag tot het magribgebed weer vasten wat erg moeilijk voor hem was, en op die dag werd deze aya (vers) geopenbaard:

sourat elbaqara [2.187]
Het is u veroorloofd, om op de nacht van het vasten tot uw vrouwen in te gaan. Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad. Allah weet, dat gij onrechtvaardig hebt gehandeld tegenover uzelf en heeft Zich met barmhartigheid tot u gewend en u verlichting geschonken. Daarom moogt gij nu tot haar ingaan en betrachten, hetgeen Allah u heeft verordend; en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond. En verbreng uw tijd niet met uw vrouwen wanneer u in de Moskeeën houdt. Dit zijn de beperkingen van Allah – dus nadert deze niet. Zo zet Allah zijn geboden uiteen voor de mensen, opdat zij vroom zullen zijn.

Allah heeft het vasten zo voor ons vergemakkelijkt en toch vasten we niet goed. Je vraagt je wellicht af waarom was het eerst dan zo moeilijk als het nu is veranderd, dat is niet zomaar, je moet je realiseren dat het al vaststond dat het vasten voor ons zo zou zijn zoals het momenteel is. Het is niet door de genoemde incidenten veranderd, nee stagfiroe-allah het stond al vast. Maar waarom heeft Allah het eerst dan bemoeilijkt? Dat heeft Allah gedaan zodat duidelijk wordt hoe barmhartig Allah is zodat wij (de moslims) zijn barmhartigheid zien en ervaren evenals met het gebed. In eerste instantie was ons verplicht gesteld 50 salaats te verrichten. Dat later is veranderd in 5 salaats, zie je het doel? Kun je je voostellen wat het inhoudt 50 gebeden (salaats)? Stel je voor dat je, je om acht uur avonds voorneemt om te gaan bidden 50 gebeden (salaats), kun je, je dat voorstellen?  
De barmhartigheid van Allah is groot, de barmhartigheid van Allah is groot.

Het volgende punt wat is het doel van het vasten.

Waarom vasten wij eigenlijk, wat is het doel ervan wat wil Allah van ons, wil Allah dat we honger lijden en dorst hebben?
Lees aandachtig deze aya van sourat el baqara, de koe, aya [2.183]
“O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.
In het Arabisch:Ja eioeha ladina amanoe koetiba eleikoum esayaam kama koetieba ala elediena min kablikoum la3alakoum ta taqoon.

Wellicht denken sommigen dan maar ik vast al jaren maar ik heb na de ramadan geen taqwa ofzo……… dan heb je niet goed gevast, dan heb je niet zo gevast zoals Allah het wil. Maar let op! Het gaat erom om van af nu, na het te weten je ernaar te gedragen en het te doen.
Allah is barmhartig, maar tevens rechtvaardig, als je onwetend was dan heeft Allah je een kans gegeven want je leest dit.
Dus waarom moeten we vasten, wat is het doel?  We moeten vasten zodat we taqwa zullen hebben. Als je hebt gevast en je hebt geen taqwa dan heb je niet goed gevast maar wat betekent taqwa dan? Na de ramadan zullen we weten of we goed gevast hebben, omdat dat te meten valt aan de taqwa. Taqwa kan op verschillende manieren uitgelegd worden maar de makkelijkste manier om het te begrijpen, is deze: taqwa is dat Allah je datgene ziet doen wat Allah je heeft opgedragen en dat Allah je datgene wat Allah je verboden heeft niet ziet doen.
    Allah heeft je opgedragen de salaat te bidden dan ziet hij je dat doen, Allah heeft je opgedragen in de moskee te bidden, dan ziet hij je daar bidden.
    Allah heeft je opgedragen je ogen neer te slaan, dan ziet hij je dat doen.
    Allah heeft je opgedragen goed te zijn voor je ouders, dan ziet hij je bij je ouders en ziet je goed doen.
    Allah heeft je verboden neerbuigend te zijn tegen de armen dan ziet hij je dat niet doen.
    Allah heeft je verboden op plaatsen te zijn waar alcohol en haram zaken gebeuren dan zal hij je daar niet zien.
    Allah heeft je verboden je haar onbedekt te laten dan ziet hij je niet met onbedekt haar.

Dus wil je weten of je hebt gevast kijk dan naar jezelf en naar hoe je zult zijn na de ramadan, is de taqwa er? Dan denk je wellicht, ja maar is er iemand die de taqwa 100% kan hebben, wordt er van mij verwacht alles goed te doen, nee ik ben het met je eens dat is zwaar. Elke dag als je onder de lakens kruipt in de ramadan vraag je zelf dan af hoe ging het vandaag. Insha Allah 60% taqwa de ramadan gaat goed, vandaag heb je hele goede dingen gedaan 80% taqwa 70%, 80% de taqwa is overheersend in jou, je hebt gevast Mabrouk de ramadan is vervuld, mabrouk gefeliciteerd (je zult zo zien wat dit je oplevert).

Wat wilt u van ons Allah? Allah wil van ons de taqwa. Waarom vasten wij? We vasten omdat het vasten de taqwa geeft. Als je goed vast dan krijg je taqwa.
Maar hoe zit het dan met de jongedame die na de ramadan de Hijab weer afdoet? Dat vormt een zeer grote teleurstelling. Oh en hoe zit het met  de jongedame die de Hijab überhaupt niet draagt? Dit is een ander onderwerp waar ik het insha Allah binnenkort over ga hebben. En de persoon die na de ramadan nog steeds alcohol drinkt? Het vasten wordt niet geaccepteerd.
En hij die voor de ramadan niet in de moskee bad het na de ramadan wel doet ach het vasten wordt insha Allah geaccepteerd, en zij die voor de ramadan geen koran las en het nu wel doet insha Allah wordt het vasten geaccepteerd.
Hoe meer taqwa je krijgt hoe meer je het doel van de ramadan hebt behaald, en het vasten wordt geaccepteerd. Het doel: La 3alakoum tataqoen denk eraan als Allah iets zegt het zeker zo zal zijn of twijfel, dus als je goed vast dan krijg je taqwa.
Uiteraard zal het dan zo zijn, omdat Allah degene is die het zegt. En mensen geloof me ik heb honderden mensen gezien die na de ramadan geheel anders waren dan toen ze eraan begonnen, oh wee als jullie denken dat het onmogelijk is, die mensen kregen na de ramadan taqwa. Onder hen waren kinderen en meisjes.        

Maar waarom moet het echt zo zijn dat als ik vast ik taqwa krijg? Wat in het vasten maakt dan dat ik taqwa krijg? Luister mensen als je vast dan worden zaken in jou sterker en andere zaken in jou worden zwakker. En het sterker en zwakker worden van zaken in jou maakt dat je taqwa krijgt. Dit vereist nadere uitleg. Wat wil het zeggen dat je vast? Vasten is de onthouding van eten en drinken en lust van de fadjr tot de magrib, zonsopgang tot zonsondergang. Wat in deze dingen maakt dat er taqwa komt? Als je  goed vast gebeuren er vier dingen.

1).De kracht van het lichaam op de ziel wordt zwakker (wat is dit voor iets moeilijks denk je dan) mensen alle denkende wezens die Allah heeft gecreëerd zijn uit 1 soort goed gemaakt, de engelen uit de noer, de djins uit vuur, alleen de mens is uit 2 soorten goed gemaakt. Namelijk uit lichaam en ziel, het lichaam is een uitwendig omhulsel en binnen zit de ziel. En elk afzonderlijk zijn van een ander goed, het lichaam uit aarde en de ziel uit  iets wat afkomstig is uit lucht ( Allah heeft leven geblazen in Adam) uit de hoge hemelen. Heb je door dat, dat waar je uit bestaat twee tegenpolen van elkaar zijn, het een uit de diepste grond, de aarde en het ander uit de hoogste hemelen.

Maar er is een probleem de ziel zit gevangen in het lichaam, hij kan niet zonder hulp van het lichaam. En elk afzonderlijk heeft zijn behoeften, die van het lichaam zijn eten, drinken, uit gaan, plezier maken en de relatie tussen man en vrouw. En die van de ziel, het bijwonen van een lezing, de koran, bidden, het denken aan Allah en de sadaaka. Dus ieder heeft zijn eigen behoeften en net zoals het lichaam honger leidt naar voedsel zo leidt de ziel honger naar Allah. Ons probleem is dat wij maar een van de twee voeden. En wat gebeurt er als je constant alleen het lichaam voedt dan wordt je depressief en moe dus je zoekt allemaal zaken (met vrienden dingen ondernemen, en lachen en plezier maken) om het lichaam verder te voeden zodat je weer vreugde ervaart, maar dat gebeurt niet, je komt depressiever en vermoeider terug omdat niet het lichaam verder gevoed moet worden maar de ziel. Dus mensen we moeten beiden voeden. 
Wat heeft dit alles dat ik nu heb verteld nou te maken met het vasten? Als we vasten dan zetten we het lichaam stop en wat gebeurt er met de ziel, de ziel stijgt. En als de ziel stijgt wat gebeurt er dan? Dan krijg je taqwa. Is het overgekomen? Snap je het nu?
Dit is het eerste wat het vasten doet, de macht van het lichaam op de ziel wordt als het ware gedood, de ziel wordt bevrijd.
Denk eraan dat door al die wereldse zaken de voeding voor de ziel er niet meer door kan komen. Als de koran(die voeding vormt voor de ziel) via je oren naar binnen wil om de ziel te voeden, dan kan de koran er niet doorkomen omdat in de oren honderden liedjes, films en soaps en dergelijke zitten. Dan probeert de koran via de hersenen binnen te komen en vindt daar allerlei problemen over het huiselijke leven, de kinderen, het huwelijk en het leven buitenshuis. En dan probeert de koran via de buik naar binnen te komen en vind die vol zitten met eten en drinken, en dan keert de koran terug…….. 

Begrijp je nu waarom het kan dat er twee personen achter elkaar bidden bij dezelfde imam, ze horen dezelfde woorden, de ene man is diep ontroerd en in tranen en wellicht is er niemand die het in de gaten heeft, en de ander staat er bij en vraagt zich af wat hij daar eigenlijk doet. Dus wat is nou het belangrijkste dat ik duidelijk wil maken, dat is dat het eerste dat het vasten doet is dat het ervoor zorgt dat je ziel wordt verlost van de behoeften van je lichaam.
Weet je nu wat het inhoudt om goed te vasten? Dus als iemand veel eet bij de fitr, en vervolgens de tarauwee7 gaat bidden en hij niet weet hoe hij moet bidden zal die dan taqwa krijgen? Je weet het nu dus vul het zelf maar in. Dus weet dat alles wat je in de ramadan doet en wat er voor zorgt dat je lichamelijke behoeften van de ziel overwinnen er voor zal zorgen dat je niet goed hebt gevast en er geen taqwa zal zijn. Is het duidelijk? En zij die in de ramadan langdurig achter de spiegel staat, en veel kleding wil en elke dag buitenshuis wil eten in dit en dat restaurant, let op! dit zijn allemaal lichamelijke behoeften pas op er zal geen taqwa zijn. En zij die bang is om haar, haar, en die het, haar niet wil bedekken, pas op! er zal geen taqwa zijn. Begrijpen jullie nu waarom de een die vast taqwa heeft en de ander die vast geen taqwa heeft. Zien jullie de relatie van het vasten en de taqwa Het eerste waar we het over hadden ging met name over eten en drinken en hoe zit het met de lust?

2).Het tweede waar het vasten voor zorgt; een van de sterkste zaken in het lichaam van de mens zijn de lusten.Vele psychologen zijn het er over eens dat wil een mens goed kunnen functioneren de lusten, en met name de seksuele behoeften vervuld moeten worden.
Wat doet het vasten met deze lusten, het vasten zorgt ervoor dat deze afnemen en geordend worden, het vasten ordent het eten en drinken en de lusten van de mensen. En als dit gebeurt wat gebeurt er dan met de taqwa, die komt. En zijn het niet deze zaken die de jeugd van de taqwa afhouden? Wij zijn het alleen verder aan het verduidelijken, Allah heeft het in 1 woord gezegd la alakoum tataqoun.  

Het vasten maakt dus dat twee dingen afnemen. En twee dingen worden sterker we zullen nu zien welke twee dat zijn.

3).Het eerste, de jihaad van de ziel. Kan je de koelkast openen en eten? Nee ik zal niet eten. Om twee over vijf stoppen met eten, oké zie je het woord oké? Maar morgen zal het een over vijf zijn, maar vandaag twee over dus oké ik zal stoppen en op tijd.
Om 1 over 5 is de magrib dus meteen eten anders heb je niet gevast oké doen we toch? De jongere die dwarsligt zal dat niet doen wanneer hij vast, hij zal het niet kunnen. Zie je dat je wanneer je vast de jihaad stijgt. En de taqwa komt van de jihaad van de ziel.

4).Het tweede wat het vasten sterker maakt, de banden tussen familie en vrienden. De familie wordt bezocht, en de vriendschap met goede mensen, want je gaat naar de moskee om te bidden. En de vriendschap met goede moslims brengt taqwa want je gaat om met goede mensen die je goede raad zullen geven en die je helpen de taqwa te krijgen. Als je vrienden verkeerd zijn dan zal er geen taqwa kunnen komen.

Dus wat is het doel van het vasten? De taqwa is het doel van het vasten, dus van de ramadan. En de taqwa is: dat Allah je dat ziet doen wat hij je heeft opgedragen en je datgene wat Allah je heeft verboden niet ziet doen. Kan ik het voor 100% doen nee, dat is te moeilijk. Hoe weet ik of het vasten wordt geaccepteerd? Dat zie je na de ramadan. Als je bij jezelf merkt dat de taqwa overheersend is. Vast je al 20 jaar maar heb je geen taqwa? Jij doet het verkeerd de aya is juist. Jij vast niet juist. Het vasten maakt twee zaken zwakker; de macht van het lichaam op de ziel door het verminderen van de lusten en de lichamelijke behoeften zoals eten en drinken, en maakt twee zaken sterker;de jihaad van de ziel en de vriendschap met goede vrienden (moslims).
Ik hoop(insha Allah) dat de boodschap is overgekomen. En bedenk als je goed vast krijg je taqwa.
Laten we nu kijken naar de mooie zaken van de ramadan. Ik zal jullie alleen juiste en betrouwbare hadiths over de maand ramadan geven. De zwakke hadiths zal ik niet noemen. Ik hoop dat de mensen die dit lezen zullen staan te popelen om te vasten. Als ze horen wat ze allemaal krijgen van Allah middels het vasten.

Laten we kijken naar de hadiths van de nabi (saw) waarin hij spreekt over wat je kan krijgen in de ramadan zodat wanneer ik spreek over de jihaad van de ziel, taqwa, de hijaab, het stoppen met roken, niet met verkeerde vrienden omgaan, en s`avond niet naar bepaalde plaatsen gaan, en de jeugd na het verbreken van het vasten niet de lusten gaan vervullen, en zondes begaan etc.zodat wanneer ik deze zaken benoem en je hoort wat je kunt krijgen je alleen juiste dingen zult doen. En je gemotiveerd zal zijn al die zaken te doen en na te laten. Je zult er alles aan doen om juist te handelen.

De eerste hadith is van Salman Elfarisie hij zei: de profeet (saw) gaf een gotba (lezing) in de laatste dagen van de maand cha3baan en zei daarin mensen Allah heeft een geweldige maand op jullie neergezonden een maand waarin een nacht is die beter is dan 1000 maanden. Duizend maanden dat is 84 jaar. Dus stel je voor 1 nacht is beter dan 84 jaar! Dus als je Allah op deze nacht aanbidt dan heb je de waarde van 84 jaar als hasanaat. Kun je dit voorstellen? Zie je het voor je iemand heeft in zijn weegschaal 84 jaar aan waarde van hasanaat. We doen hier toch alles voor! We wachten er nu al op, op deze nacht. Als je twee raka3aat op deze nacht hebt gebeden dan is het alsof je al 84 jaar bidt.Als je een sadaka geeft is het alsof je dat al 84 jaar doet. Snap je nu wat het inhoudt beter dan 1000 maanden?
Maar de mensen die alleen op de 27 ste dag van de ramadan naar de moskee gaan en zeggen het is vandaag leilatoe elqadr. Mensen het gaat wel iets verder dan dat wie heeft moeite gedaan en wie is er voor gegaan, dat is degene die het verdient en die het krijgt.
De profeet ging verder, als je twee raka3aat soena bidt is het alsof je het dohrgebed hebt gebeden. Als je een sadaka geeft is het alsof je de zakaat hebt gegeven. En als je 1 fard doet telt deze voor 70 keer mee. Dus als je het dohrgebed bidt, dan krijg je normaal gesproken 10 hasanaat, keer 70 is 700 hasanaat, en als je het in de moskee bidt, keer 27 dus het dohrgebed 70x10x27= 18900 hasanaat! Dus bedenk als je alle 5 de gebeden bidt hoeveel je dan krijgt.
Dus het gebed in gemeenschap, in de moskee bezorgt je 27 keer de hoeveelheid van de hasanaa.
En de maand ramadan is een maand van sabr (geduld). En de beloning voor geduld is de janaa (hemel). En voor elke persoon die dankzij jou eet, die jij iftar geeft, dat bezorgt jou vergeving van je zonden en bescherming van een ledemaat van jou voor de nar(hel) en je krijgt de beloning van een vastende zonder dat dit iets afdoet aan de beloning van de vastende.De sa7abaa vroegen aan de profeet (saw) maar profeet, maar niet iedereen kan anderen te eten geven, bijv een arme man of een jongere zonder inkomen, dus wat is het precies wat we ze dan moeten geven. Daarop zei de profeet (saw) door het geven van een dadel, of  een slok water of een beker karnemelk.
En de maand ramadan is tevens een maand van rahma en geeft vergeving van zonden, en bescherming van de nar, overgeleverd door benaiky en bienhiebaha, Opeenvolgend geeft de maand ramadan deze dingen, de eerst 10 dagen de rahma, de tweede 10 dagen de vergeving en de derde 10 dagen de bescherming van de nar. Dat is niet zomaar. Het is namelijk zo dat wij veel zonden hebben, we gaan de ramadan met veel zonden in en het kan niet zo zijn dat ons deze zonden constant worden vergeven. Eerst wordt er gekeken naar ons met de rahma, en als Allah ons rahma geeft zal Allah ons vergeven, en als Allah ons vergeeft beschermt hij ons van de nar.
Dus pas op! dat je de rahma misloopt, en pas op! dat je afhaakt bij de vergeving, en pas op! dat je niet toekomt aan de bescherming van de nar.

Laten we kijken naar de tweede hadith ,overgeleverd door beinakai, deze zegt dat de maand ramadan een maand van baraka (overvloed) is, er is niet alleen overvloed aan voedsel e.d maar ook overvloed bij Allah om ons te vergeven, Allah wil ons vergeven.
En Allah vervult de smeekbeden. Dus mensen ga ervoor doe goede zaken zodat je die vergeving krijgt. Wil je niet vergeven worden?

De derde hadith overgeleverd boor boucharie zegt: dat de profeet (saw) heeft gezegd dat er een deur in de janaa (hemel) is die Reyaan heet waardoor alleen de mensen die gevast hebben binnen zullen gaan op de dag des oordeels, en zal gezegd worden waar zijn de vastenden treed binnen en als de laatste binnen is sluit, sluit de deur! Let op er wordt gezegd in de janaa is een deur, dus niet en van de deuren die toegang verschaffen tot de janaa. Dus stel je voor je komt in de janaa aaaaaah geweldig niet? En het is zoooooo mooi en geweldig en overweldigend en er is nog een deur………..die nog meer te bieden heeft, de reyaan. Laten we eens naar dit punt kijken alleen de vastenden mogen door deze deur gaan huh? Denk je dan maar iedereen die in de janaa komt heeft toch gevast? Ja dat klopt maar niet iedereen heeft zo gevast dat er sprake is van echt en goed vasten(later wordt duidelijk wat daar onder verstaan wordt).

Stel je voor de ene persoon die in de janaa is zal wel deze deur de reyaan betreden, en iemand anders niet. Als er gevraagd wordt waar zijn de vastenden dan zeggen de moslims: je heft je hand op ik Allah, en iemand anders en er wordt tegen hem gezegd heb jij gevast? Je ging wel de tarawee7 bidden en naar lezingen en huilde bij het horen van de koran etc maar `s avonds ging je met jongedames praten over zaken die niet mogen. En de volgende die zijn hand opsteekt ik Allah, heb jij gevast? En jij was onderweg naar een lezing met je vriendin en jullie hadden muziek op en waren aan het klappen en feesten, en de volgende die zijn hand op steekt, jij heb jij gevast en je liep op straat met make-up op je gezicht en je liet je hijab een beetje naar achter zodat de mensen konden zien dat je mooi haar hebt. Dus…………

Er is nog iets moois aan deze hadith waarom heet deze deur reyaan? Je zult wellicht zeggen omdat de mensen dorst hadden en reyaan is een afgeleide van rey wat dorst lessen betekend. Het is zo dat iedereen die de janaa betreedt te drinken krijgt van onze profeet (saw).
Ja maar het is veel meer dan dat, want iedereen die de janaa betreedt krijgt te drinken, het is meer het wil zeggen dat je al de zaken/lusten waarvan je, je hebt onthouden, kunt vervullen. Zie je hoe barmhartig Allah is? Als je de tarawee7 ging bidden en zeer lang bleef staan en niet naar huis ging om de een of ander film te kijken, dan wordt er gezegd treedt binnen en vervuld je wensen. En als je de hijab opdeed en je bepaalde kleding niet droeg wordt er gezegd treedt binnen en dragen kleding waarvan je nooit zou hebben gedroomd die te zullen dragen. En de jongeman die zich van lust heeft onthouden er wordt gezegd treedt binnen en vervul je wensen. Is er iemand die niet door de reyaan wil? Let wel op al deze hadiths gaan over die mensen die goed vasten ik zal zodirect uitlegen wat daar onder verstaan wordt.

Het eerste punt ging over dat de deur in de hemel is, het tweede punt dat alleen de mensen die echt gevast hebben erdoor zullen gaan, en het derde punt dat je al je wensen en lusten waarvan je, je tijdens de ramadan hebt onthouden mag gaan vervullen.

De derde hadith overgeleverd door Tamaranie, zegt dat de janaa alleen van ramadan tot ramadan wordt versierd voor ons. Stel je voor jij bent op aarde bezig en boven wordt de hemel voor jou versierd. Denk daar aan bij alles wat je doet! Sla je ogen neer wanneer je iets ziet wat slecht is. Het zou toch heel erg zijn als jou naam nog niet staat op de lijst!

Als de maand ramadan begint zegt de hemel:“oh Allah laat veel van de mensen die jou aanbidden mijn bewoners worden”. Zij die goed vasten, zij die geen druppel alcohol drinken, en niet over anderen roddelen, en geen (grote)zonden begaan, voor hen wordt een paleis, van goud en parels gebouwd.
Als alle pracht en praal van de wereld zich in jou, jij die echt goed vast, paleis zou bevinden, zou het niets voorstellen, omdat de pracht en praal daar overweldiger is.

Merk je dat alle hadiths iets goeds voor je in petto hebben.

De vierde hadith, zou je willen dat al je voorgaande zonden worden vergeven? Zou je naar Mekka willen? Ja dat wil ik, maar het is moeilijk, waarom wil je dat? Zodat al mijn zonden vergeven zullen worden. Nou waarom ga je de ramadan dan niet goed vasten zodat je datgene krijgt wat het doel van de bedevaart is, alle zondes worden vergeven. Oké let op drie hadiths overgeleverd door bouchari, de profeet (saw) heeft gezegd:

1). Men sama ramadan iemanen wa 7tiesaben 3oefiralahoe ma takadema mien zembih
2). Men kama ramadan iemanen wa 7tiesaben 3oefiralahoe ma takadema mien zembih
     3). Men kama leilatoe elqadr iemanen wa 7tiesaben 3oefiralahoe ma takadema mien zembih
1). Wie de ramadan zodanig vast dat er sprake is van iemanen wa 7tiesaben wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
     2). Wie in de ramadan “staat”(dus het bidden van de tarawee7), zodanig dat er sprake is van iemanen wa 7tiesaben wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
   3). Wie in leilatoe elqadr “staat”, zodanig dat er sprake is van iemanen wa 7tiesaben wordt al zijn voorgaande zonden vergeven

De drie hadiths halen telkens 1 woord weg en vervangen dat door een ander, maar het laatste stuk blijft hetzelfde. Het eerste punt, iemanen wil zeggen dat je de intentie hebt, dat je het voor Allah doet, Allah ik doe het om jou tevreden over mij te laten zijn. En 7tiesaben wil zeggen dat je de beloning wilt krijgen, is dit geval dus dat al je voorgaande zonden worden vergeven.

Dus als je elke dag dat je vastende bent denkt aan iemanen wa 7tiesaben en dat 30 dagen lang, dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je ja maar 30 dagen dat is wel lang, en is moeilijk. Dan komt de 2de hadith en maakt het makkelijker voor je als je 30 dagen lang elke dag de tarawie7 bid iemanen wa 7tiesaben, worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je ja maar 30 dagen tarawie7 bidden is ook wel moeilijk.
Dan komt de 3de hadith en maakt het nog makkelijker voor je, zie je hoe barmhartig Allah is, hij wil je gewoon vergeven en maakt het je zo makkelijk mogelijk. De 3de hadith zegt wie op leilatoe elqadr staat iemanen wa 7tiesaben, dus de laatste tien dagen wordt al zijn voorgaande zonden vergeven. Nou wat denk je ga je ervoor of niet?

De vijfde hadith: de profeet (saw) heeft gezegd de vijf gebeden en van vrijdag tot vrijdag en van ramadan tot ramadan, zijn genoeg voor al wat er tussen zit. Er zijn van die kleine zonden die vergeven kunnen worden dankzij de dagelijkse 5 gebeden. Maar er zijn zonden die wat zwaarder zijn de en om er voor te zorgen dat die vergeven worden moet je het vrijdagse gebed goed gaan bidden. Maar er zijn zonden die nog zwaarder zijn, de enige mogelijkheid daarvoor is de ramadan, wil je dat ze vergeven worden? Je hebt het zelf in de hand….
De zesde hadith zegt: de profeet (saw) zei telkens wanneer de maand sha3baan aanbrak(dus de maand voorafgaand aan de ramadan): Allah oe ma barik lana fie sa3baan wa bali3na ramadan;
Oh Allah geef ons het goede in de maand sa3baan en breng ons de maand ramadan. Er is hier iets bijzonders aan, omdat de profeet(saw) nooit wenste om te leven, behalve wanneer de ramadan nabij was.
De profeet(saw) heeft gezegd dat hij het aardse leven niet wil, hij wou sterven. De profeet heeft gezegd ik wil sterven voor Allah en weer leven en weer sterven en weer leven en weer sterven. De profeet (saw) heeft ook gezegd leef het leven op aarde alsof je een vreemde bent. Zie je dat de persoon, dus de profeet (saw) die de beste plek in de janaa (hemel) heeft  wil blijven leven om de ramadan mee te maken, dus dan blijkt wel hoe belangrijk de ramadan is. aangezien de profeet zegt oh Allah je hebt mij laten leven tot de maand sa3baan laat mij ook leven tot de maand ramadan.

De zevende hadith overgeleverd door Rahn lie men Achmed zegt: de profeet (saw) heeft gezegd: het vasten en de koran helpen/verdedigen de moslims op de dag des oordeels. Het vasten zegt oh Allah ik heb hem van eten en drinken en lust overdag onthouden. En de koran zegt ik heb hem van slaap in de nacht onthouden, dus vergeef hem omwille van mij, en hij wordt vergeven, zie je wat de hadith zegt, hij wordt vergeven. Dus stel je voor je staat daar op de dag des oordeels en je hebt problemen, en het vasten komt en zegt oh Allah hij heeft mij gevast vergeef hem, en jij zegt tegen hem wie ben jij? En hij zegt ik ben het vasten!  En hij helpt je, dus vast goed!

De achtste hadith overgeleverd door boucharie en moslim: als de ramadan komt worden de deuren van de janaa (hemel) geopend, sluiten de deuren van de nar(hel) en worden de sayaadien(duivels) geketend. Wat wil het zeggen dat de deuren van de janaa worden geopend? Wordt dat figuurlijk bedoeld? Omdat Allah het zo makkelijk maakt om hasanaat te krijgen dus 1 fard telt voor 70 wordt het makkelijker om naar de janaa te gaan? Is dat wat wordt bedoeld? Nee, de geleerden zijn het erover eens dat de deuren letterlijk worden geopend, dat is wat er mee wordt bedoelt, zo voel je, je ook dichter bij Allah. En de deuren van de nar worden gesloten, ze willen niemand. En de sayaadien(duivels) worden geketend, niet alle sayaadien maar die sayaadien die sterker zijn dan jij, heb jij een saytaan die sterker is dan jij of ben jij sterker dan hij, en kan hij je niets maken? Hij is sterker dan jij, dan wordt hij geketend. Zie je hoeveel jou Rab(god) van je houdt? Zie je hoe dierbaar je bij hem bent? Goed wat wil het zeggen, wat is het doel dat de sayaadien worden geketend? Je zegt omdat de saydaan degene is die ons zonden laat begaan. Maar hoe zit het dan als je in de ramadan zondes begaat? Ja dat wil dus zeggen dat je zelf slecht bent, en slecht doet. De ramadan zal tegen je getuigen op de dag des oordeels, hoe dan denk je, dat zal ik je vertellen.
Als je zegt oh Allah de saytaan heeft mij de zonde laten begaan, dan wordt er tegen je gezegd, hoe kan dat dan? Terwijl wij jou saytaan hebben geketend, waarom heb je gezondigd?……… Dus pas op!!
Er zijn mensen die in de ramadan zonden begaan die ze nooit eerder hebben begaan, zonden waarvan zijn saytaan nooit tegen hem heeft gezegd dat hij die moet begaan. Er zijn mensen die alleen in de ramadan roken, en alleen in de ramadan uitgaan naar disco`s e.d.

De negende hadith overgeleverd door tiermidie zegt, de profeet(saw) heeft gezegd dat er elke nacht stukken van het lichaam worden gered van de nar(hel). Weet je wat het inhoudt? Dus een ledemaat waarvoor vaststond dat ie naar de nar zou gaan die wordt gered. Als je op een nacht Allah aanbid wordt een ledemaat gered. En vraag je af ben ik gered? En let wel als je eenmaal gered bent, ben je voor altijd gered!
Als Allah je dit jaar, deze ramadan red dan ben je voor altijd gered, je vraagt je dan wellicht af maar als ik nou na de ramadan zonden bega, wat dan?
Let op door het feit dat hij je red zal ervoor gezorgd worden dat je goede daden de slechte zullen overheersen, en dat je taqwa sterker zal zijn.

De tiende hadith van de profeet (saw) zegt: de da3wa van de vastende op het tijdstip van de fitar wordt niet teruggeven, dat wil zeggen dat het wordt vervuld.

De elfde hadith  heeft overgeleverd dat de profeet (saw) zegt: hij die de ramadan ingaat en uitkomt zonder dat zijn zonden worden vergeven, jij bent ver gezakt, je bent nergens goed voor, zien jullie hoe hard deze hadith is……..

De twaalfde hadith overgeleverd door boucharie zegt: alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem zelf behalve het vasten dat is voor mij(Allah). Dus dat is voor Allah. Wat wil dat zeggen? Dat zegt dat de beloning hiervoor groots, overweldigend is. Niemand weet wat de beloning ervoor is, vanwege dat het zo overweldigend is, is het niet opgeschreven. Alleen Allah weet het. De hadith gaat verder, en ik beloon ervoor, en als jullie vasten zo is dat
    1). De lusten niet worden vervult, oh wee jongeren als jullie buitenechtelijke partners hebben, en daar haram zaken mee doen, na de magrib………..Er niet wordt gescholden, en vieze woorden worden niet gezegd, en er wordt niet geroddeld
    2). Men niet gemeen doet en ruzie zoekt en schreeuwt, en geen zondes begaat.
    3). En dat wanneer iemand een ander lastig valt, hij die lastig wordt gevallen zegt ik vast ik vast. En dat moet zo dat je het de eerste keer tegen jezelf zegt, in je zelf, en de 2de keer zeg je het tegen die persoon, je zegt ik vast.
En de profeet(saw) heeft gezegd dat: de geur van de vastende bij Allah op de dag des oordeels beter is dan de geur van de musk.
En de vastenden hebben twee vreugden 1). Als ze de fitar eten, en 2). Als ze Allah ontmoeten geeft het vasten ze vreugde. In het leven vormt de fitar de vreugde, en in het hiernamaals vormt het vasten de vreugde.

Oké dan komt nu het belangrijkste stuk, hoe gaan we goed vasten? Weet dat het vasten drie gradaties kent. 
1.    Het vasten in de in de letterlijke zin, dus alleen het vasten van de maag , onthouding van eten en drinken en lust. Het verlost je van je fard, maar alle hiervoor genoemde hadiths zijn niet op jou van toepassing. Je hebt je alleen onthouden van eten drinken en seks van zonsopgang tot zonsondergang, maar heb je taqwa? Nee! zijn je zonden vergeven? Nee! ben je van de nar gered? Nee!Oh wee als iemand na het lezen van dit stuk toch de eerste vorm vast, de profeet (saw) zegt dat als je niet van plan bent om weg te blijven van haram zaken, Allah jou onthouding van eten en drinken en lust niet nodig heeft, het is alsof wordt gezegd je kan net zo goed eten, maar oh wee als je dat gaat doen, dit is alleen gezegd om aan te geven welke waarde deze manier van vasten heeft. Bedenk hoeveel jaar je al deze manier vast. En begrijp je nu waarom de taqwa niet komt? 

2.    De tweede vorm van vasten houdt in dat al je zintuigen en ledematen vasten, dus je ogen vasten en je oren vasten en je tong vast, en je handen en voeten vasten, en je haar vast. Dus als je tijdens de magreb eet, en het vasten verbreekt, verbreek je het vasten van de zintuigen en ledematen niet, en dat 30 dagen lang. Dus als je denkt ik zal niet naar haram dingen kijken, en als het tijd is voor de magreb denkt jippie nu mag ik wel kijken, heb je het mis, dan heb je niet gevast want je ogen hebben iets slechts gezien als je dat doet heb je niet zo gevast zoals de 2de vorm aangeeft.

Je zorgt ervoor dat je oog niet in aanraking komt met haram zaken, dus dat je op tv niet naar haram zaken kijkt. Of op het internet bent zorg er dan voor dat je niet op die sites komt waar haram zaken staan. En je oren vasten, dus als iemand tegen je roddelt over een ander dan zeg je sssssst stil ik kan niet luisteren want mijn oren vasten. En breng het gesprek op een beter onderwerp, maar pas op ga geen ruzie maken, want ook je tong vast, dus je mag niet schelden. En je handen vasten, dus je kan geen sigaret vast houden en roken. En je haar vast dus je bedekt je haar, dus je bedekt elk haartje. En je voeten vasten dus je kan niet naar die plaatsen die haram zijn zoals een disco e.d. Met deze vorm van vasten krijg je al wat de hadiths aangeven. Gaan we proberen om deze vorm te halen? Ja dat gaan we en insha Allah slagen we daarin.
 
3.    Maar er is nog een vorm een hogere. Deze vorm van vasten houdt in dat je hart vast voor Allah, er is niets groter in je hart dan Allah. Je gaat naar je werk en denkt aan Allah, je hart is bij Allah, je rijdt in je auto en praat tegen Allah, je eet met de mensen en bent vrolijk en denkt aan Allah, en als je eet wil je niet te veel eten omdat je bang bent dat je niet goed zal kunnen bidden bij de tarawee7. Je hart is bij Allah. Je zult denken dit is wel erg moeilijk, dat klopt dat is het ook, maar probeer het 1 dag te halen, of 2 dagen. Snappen jullie nu waarom de profeet (saw) zich de laatste tien dagen zo afzonderde? Dat was dus om dit niveau te halen van het vasten.

Dus welke vorm ga je vasten? Laten we er allemaal in ieder geval voor zorgen om de tweede vorm te behalen insha Allah.

Het laatste, laten we onze wensen omzetten in doelen! Schrijf op een blaadje al je doelen, en leg dat blaadje op een plek waar je het vaak ziet. Waarom vraag ik jullie dit te doen, dit vraag ik omdat de ramadan in een mum van tijd voorbij is, en het kan zijn dat al je wensen niet behaald zijn, maar op deze manier heb je een houvast.

1.    Het gebed, schrijf op “ik en het gebed”, de fard(verplichting) en de nawafiel. De nawafiel zijn 2 voor de fadjr, 2 na de dohr en 4 erna of andersom, 2 na de magreb en 2 na de isaa. 12 raha3aat soena moeakada. De profeet (saw) heeft gezegd dat hij die het geduld opbrengt de 12 raka3aat te bidden op een dag naar de janaa gaat. En een andere hadith zegt dat hij die de 12 raka3aat bidt er voor hem een paleis in de janaa (hemel) wordt gebouwd. En de fard, let op, we hadden gezegd de dohr 10x70x27=18900×5=94500×30= 2835000 hassanaat op 1 dag! Haal je het of haal je het niet? Dus ik en de salaat mijn doelen hoe vaak in de moskee bidden.

2.    De koran. De volgende hadith zegt dat hij die 1 letter leest er hasanaat voor krijgt, en dat met 10 verdubbeld. Dus bismiallahi ara7manie arahiem heeft 19 letters dus 19x10x70= 13300 hasanaat terwijl je net begint met het lezen van de koran.

3.    Jij en de sadaqa. De profeet (saw) was als een wervelwind, het geld vloog uit zijn zak, zonder stop. Geef zoveel je kan, en de jongeren neem een deel van je zakgeld, en geef dat deel weg.

4.    Jij en de tarawee7.Bedenk hoeveel hasanaat je krijgt voor elke letter van de koran, en bedenk de hadith men kama ramadan iemanen wa 7tiesaben, al het voorgaande wordt vergeven.

5.    Jij en het contact met familie. De profeet (saw) zegt hij die niet zijn familie bezoekt zal de hemel niet binnentreden.Bezoek je familie, maar ik heb ruzie met ze, maak het goed, zie je niet wat de hadith zegt?

6.    Jij en het verkondigen van de islam. Mensen probeer het, de beloning is groot. Neem als doel iemand te helpen bekeren naar de islam. Wees goed, en lief voor je medemensen.

7.    Jij en de smeekbeden, mensen de doe3a van de vastenden wordt niet teruggegeven, dus hij wordt vervuld. Begin bij jezelf, en dan je gezin en familie, en dan je vrienden, en dan de moslims, en vergeet onze broeders en zusters niet in Palestina.   

Nog een laatste tip je weet nu dat de shaytaan wordt geketend op dag 1 ramadan, en komt dag 30 weer terug. Denk je dat hij je met rust laat? Hij zal je voor het begin van de ramadan iets aandoen om ervoor te zorgen dat je een probleem krijgt, in de hoop dat hij wanneer hij terugkeert jou in slechte staat aantreft. Hij zorgt ervoor dat je een meisje/ jongen leert kennen, en laat je een relatie beginnen. Een ruzie tussen huwelijkspartners, een ruzie tussen twee broers zodat er geen sprake kan zijn van het bezoeken van familieleden. Of een meisje dat een dag voor de ramadan een telefoontje krijgt van een jongen……..                
 

Advertenties