Bij de antiracismebeweging MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) zijn vier klachten binnengelopen over het verbod voor voor- en bijzitters van stembureaus om een hoofddoek te dragen. De organisatie heeft dit in een brief aan minister-president Charles Picqué van het Brusselse Gewest laten weten.

MRAX stelt dat de moslimvrouwen van wie de klachten komen, graag hun burgerplicht zouden vervullen, maar daarvoor hun geloofsovertuiging niet willen laten varen. De beweging wijst erop dat de oproepingsbrief voor de bijzitters in Wallonië “geen enkele gelijkaardige beschikking” bevat met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen.

In het verleden waren overigens verscheidene islamitische vrouwen met een hoofddoek probleemloos bijzitter of voorzitter van een kiesbureau “zonder dat dit ook maar enige invloed op de democratische keuzevrijheid van de kiezer had”, aldus MRAX. (belga/hln)

Advertenties