De vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Hoge Commissie vrijdag in Rabat is uitgesteld. Donderdag bleek dat de Marokkaanse regering een aantal amendementen wilde aanbrengen op een akkoord dat vorige week dinsdag werd bereikt over het uitzitten van de straf in het land van herkomst. Daarop besliste premier Guy Verhofstadt zijn reis naar Rabat uit te stellen.

Gevangenen
Op dinsdag 31 oktober was er tussen een Belgische en Marokkaanse delegatie een akkoord geparafeerd dat een automatisme zou instellen voor het overbrengen van Marokkaanse veroordeelden naar hun land van herkomst om hun straf uit te zitten. In het akkoord waren een aantal criteria opgenomen die vervuld dienden te worden om het automatische in werking te doen treden. Zo mocht de betrokkene onder meer geen enkele band met België hebben, moest de veroordeling definitief zijn en mocht hij geen geldige verblijfstitel hebben.

Amendementen
Dit protocol zou dinsdag tijdens de Hoge Commissie ondertekend worden, maar donderdagnamiddag lieten de Marokkanen weten dat ze nog enkele amendementen aan de tekst wilden aanbrengen. Aan Belgische zijde werd gevreesd dat dit het automatisme zou uithollen. Daarop besliste premier Verhofstadt niet naar Rabat af te reizen. De Hoge Commissie werd uitgesteld in afwachting dat verdere onderhandelingen tot een nieuw akkoord zullen leiden.

De Gucht
In de Commissie zetelen premier Verhofstadt en zijn Marokkaanse collega en de betrokken ministers. Aan Belgische zijde gaat het de ministers van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, van Justitie, Laurette Onkelinx, en van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael. (belga/hln)

Advertenties