“Wanneer twee moslims elkaar ontmoeten en zij elkaar de hand schudden, zullen hun zonden vergeven worden alvorens zij terug uit elkaar gaan!” (Sahieh)

Advertenties