Islam pleit voor openheid
Buurt maakt kennis met nieuw gebedshuis
Mechelen – De Mechelse Moskee vzw stelde haar nieuwe moskee aan de Olivetenvest officieel voor. Veertig gezinnen uit de buurt kwamen kennis maken. ,,We willen elkaar beter leren kennen”, vertelt woordvoerder Mohammed Benamar.

De stad Mechelen telt naar schatting achtduizend moslims. De Mechelse Moskee vzw verlaat het rijhuis in de Lange Pennincstraat. Langs de Olivetenvest verbouwden zo’n honderd vrijwilligers een winkelpand tot moskee met gebedsruimtes voor mannen en vrouwen, wasruimtes en klaslokalen.,,Waar je ook een moskee onderbrengt, het zal altijd bepaalde connotaties en emoties oproepen”, stelt Ali Salmi (Spirit). ,,Maar een moskee is een gebedsplaats, net zoals een kerk. En dat moeten we leren. Met deze opendeur tonen we openheid en counteren we bepaalde vooroordelen. Het is trouwens de eerste keer in 30 jaar dat dit gebeurt.’

Voorzitter van de Mechelse Moskee vzw, Ahmed Chahbouni, had het in zijn openingsspeech over een leefbaar Mechelen. ,,We willen aantonen dat een harmonieuze samenleving effectief mogelijk is. Tevens willen we bijdragen tot een beter en leefbaar Mechelen. Verder is er hier voor radicale islam geen plaats. De islam is heel vredevol en dat willen wij laten zien, we staan open voor iedereen.”

Gestigmatiseerd

Een bezoekster uit Heffen reageerde enthousiast. ,,Mensen oordelen zonder anderen persoonlijk te kennen. Maar niet alle moslims zijn slecht, ze worden nu helaas gestigmatiseerd. Ik vind deze opendeur een goede zaak.”

Het bestuur van de moskee engageert zich alvast voor een vredevolle en geslaagde verstandhouding. ,,Het bestuur vindt het belangrijk een goede band op te bouwen met de buurt met wederzijds respect en vertrouwen”, vertelt Mohammed Benamar.

VLD-burgemeester Bart Somers is die mening ook toegedaan. ,,Binnen het bestuur van de moskeeën verandert er nu heel wat, mensen van de tweede en derde generatie maken er mee deel van uit. Dat zijn mensen die het Nederlands machtig zijn en dat komt de integratie alleen maar ten goede. Verder vind ik het schitterend hoe deze moskee tot stand is gekomen. Het bestuur bezocht het stadhuis met vragen over de inplanting ervan.” (het nieuwsblad)

moskeemechelen.jpg

Advertenties