Klein verlet moet ook gelden voor andere godsdiensten”

Sp.a-senator Fatma Pehlivan wil de regeling rond klein verlet uitbreiden.

 fatmapehlivan.jpg

Nu kan een werknemer onder meer klein verlet aanvragen bij een reeks katholieke en vrijzinnige feesten. Pehlivan heeft een resolutie ingediend waarbij het klein verlet ook geldt voor feesten van de andere erkende godsdiensten in ons land.Het Belgische arbeidsrecht voorziet dat werknemers bij bepaalde feesten of opdrachten vrij kunnen krijgen van het werk, met behoud van loon. De lijst gebeurtenissen die voor klein verlet geldt, ligt al jaren vast en is volgens Pehlivan aan een update toe.Zo is de lijst behoorlijk rooms-katholiek getint. Werknemers kunnen onder meer klein verlet vragen voor een priesterwijding of voor de eerste of plechtige communie van een kind. Voor de vrijzinnigen is daar sinds 2000 ook het ‘lentefeest’ en het ‘feest van de vrijzinnige jeugd’ aan toegevoegd.

Maar er zijn nog vijf erkende godsdiensten in ons land, merkt de sp.a-senator. “Het gaat dan om de islam, het judaïsme, het protestantisme, de anglicaanse en de orthodoxe godsdienst. Al die religies hebben hun eigen rituelen of plechtigheden, die vergelijkbaar zeijn met de katholieke of vrijzinnige gebeurtenissen”, luidt het.

Pehlivan verwijst naar de bar mitsvah bij de joden of het besnijdenisfeest bij jongens in sommige moslimgemeenschappen. Ook bij die rituelen moet het recht op klein verlet gelden. Met de resolutie hoopt Pehlivan de discriminaties rond het klein verlet versneld weg te werken.

GVA

Advertenties