De ware moslim is vergevingsgezind tegenover zijn broeder of zuster puur omwille van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Hij hoopt hiermee de gunst te verkrijgen waarnaar de Profeet Sallalahu ‘alaihi wasalam in de volgende hadith verwees:

“Allah (Geprezen en Verheven is Hij) vermeerdert Eer van degene die vergeeft. Iemand die zich nederig opstelt (ten opzichte van een ander persoon) omwille van Allah(Geprezen en Verheven is Hij), Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zal hem in status verheffen.” (Overgeleverd door: Moslim).

Advertenties