Aboe Dzarr verhaalt dat de profeet (sallallahoe alaihi wa salam) tegen hem gezegd heeft:  “Onderschat niet de minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.”

(moeslim)

Advertenties