BRUSSEL – De Europese terreurlijst telt 45 personen en 48 organisaties. Op 29 mei 2005 werd de lijst het laatst geactualiseerd en normalerwijze moet de Raad voor het einde van het jaar een nieuwe screening uitvoeren. Naast de Europese lijst is er een VN-lijst die 359 individuen en 124 organisaties telt.

Het VN-sanctiecomité heeft na de aanslagen van 11 september 2001 een lijst van personen en organisaties opgesteld, die bindingen met Osama bin Laden en al-Qaida zouden hebben. Die VN-lijst wordt regelmatig en systematisch herzien en aangepast. Vermits het hier om resoluties van de Veiligheidsraad gaat, hebben de lidstaten de verplichting om de beslissingen strikt uit te voeren.

Daarnaast zijn er de lijsten waar de VN-leden zelf over beslissen. Dit gebeurt in uitvoering van resolutie 1373, waarin de VN-leden verplicht worden ,,onverwijld de tegoeden, financiële activa of economische middelen van personen die zich aan terrorisme schuldig maken, te bevriezen.”

Omdat de EU-lidstaten hun strijd tegen het terrorisme beter wilden coördineren, beslisten ze om een gemeenschappelijke EU-lijst samen te stellen. Op 27 december 2001 werd een eerste lijst gepubliceerd. Het werd een annex van het gemeenschappelijk standpunt inzake terrorismebestrijding.

In dat gemeenschappelijk standpunt worden terroristische activiteiten gedefinieerd. Omdat het bijzonder delicate materie is, heeft de Veiligheidsraad zich daar nooit aan gewaagd. Voorts probeerde de Europese Unie te verduidelijken welke dossierstukken in aanmerking komen om een persoon of organisatie op de lijst te plaatsen.

Niet ieder bewijsstuk komt in aanmerking. Ze moeten van een ,,bevoegde instantie” uitgaan. Dat is behoorlijk vaag, maar het resultaat van wekenlang, moeizaam overleg.

Grondig onderzoek

Het hoofd van de juridische dienst van de Raad van de Europese Unie, Jean-Claude Piris, stelde dinsdag dat de lidstaten pas na grondig onderzoek een persoon of organisatie op de lijst zetten. In Raadskringen is te horen dat alle lidstaten een dossier krijgen en dat ze op basis van die informatie een beslissing nemen.

Na het arrest, dinsdag, van de Europese Rechtbank van Eerste Aanleg in Luxemburg zal de Europese Unie aan de motivatie van haar beslissingen en de rechten van de verdediging moeten werken. Omdat die rechten onvoldoende worden gerespecteerd, eist de Rechtbank dat de activa van de Iraanse oppositiepartij Moedjahedin moeten worden vrijgegeven. Ook andere personen en organisaties, die op de Europese terreurlijst staan, hebben bij de Rechtbank klacht ingediend. ivb (belga)

Advertenties