Voor het nakende islamitisch Offerfeest zullen er in Vlaanderen 56 tijdelijke slachtvloeren worden ingericht. De gemeenten gaan er van uit dat het feest op 31 december wordt gevierd. Dat heeft Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen in het Vlaams parlement geantwoord.

Bart Van Malderen (sp.a) zei dat de Moslimexecutive aan de gemeenten heeft laten weten dat er pas op 22 december uitsluitsel is over de exacte datum van het Offerfeest. Hij vroeg of er al meer zekerheid was over die datum, zodat de gemeenten de nodige maatregelen konden nemen.

Illegale thuisslachting
Werner Marginet (Vlaams Belang) vreest dat het nodige personeel bij gemeenten en andere instanties niet gevonden zal worden. Daardoor zouden er weer meer illegale thuisslachtingen gebeuren. Keulen zei dat de gemeenten zich hebben ingesteld op de moeilijke datum van 31 december en dat het nodige personeel bij alle betrokken diensten gemobiliseerd is.

“Ik heb aan de Moslimexecutieve laten weten dat we zo’n evenement niet zomaar kunnen verplaatsen”, zei de minister. Volgens Keulen komen er 56 tijdelijke slachtvloeren, meer dan de voorbije jaren. “De gemeenten en de moslimgemeenschap willen geen problemen creëren om geen karikaturale opvattingen in de hand te werken”, zei hij

Advertenties