Werkzoekenden in het Centrum voor Werk en komen Inkomen in Rotterdam.   (Foto Peter Hilz/Hollandse Hoogte)

Tachtig procent van de kleine werkgevers die door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) werden ondervraagd is van mening dat allochtone werknemers niet voldoen. Hoewel ze met een nijpend personeelstekort zitten, geven de werkgevers hen liever geen kans op de werkvloer.Het gros van de 688 ondervraagden geeft een gebrekkige kennis van het Nederlands op als het grootste obstakel, gevolgd door verwachte problemen in de omgang met klanten. Het NSZ erkent dat er vooroordelen in het spel zijn. (belga/hln)

Advertenties