De grootbanken maken op eigen initiatief zwarte lijsten bekend met nationaliteiten waar ze geen zaken mee doen. Zo aanvaardt ING geen klanten uit Syrië en Iran en staat Cuba op de zwarte lijst van Fortis. In België controleert niemand mogelijke excessen.

Alle banken wereldwijd zijn gebonden aan de terrorismelijsten van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Daarbij worden financiële embargo’s opgelegd tegen personen, landen of nationaliteiten. Maar de grootbanken gaan nog een stap verder dan die officiële lijsten en sluiten ook sommige nationaliteiten uit die op geen enkele officiële zwarte lijst staan.

Noch de antiwitwascel (CFI), noch sectorvereniging Febelfin heeft zicht op de lijsten van de banken. “Automatische embargo’s uitsluitend op basis van afkomst is overdreven”, luidt het bij de CFI. De banken Dexia en KBC zeggen dat ze zich aan de Europese regels houden. De privacycommissie dringt al jaren aan op een nieuwe wet die het gebruik van zwarte lijsten onderwerpt aan strikte regels. Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche (sp.a) werkt al sinds 2005 aan dergelijke wetgeving. (belga/hln)

Advertenties