De Afghaanse regering heeft het satellietstation Lemar TV opdracht gegeven een einde te maken aan de distributie van de Engelstalige programma’s van het Arabische tv-station Al-Jazeera. De directeur van Lemar TV, Saad Mohseni, heeft dit in Kaboel bekendgemaakt. Mohseni tekende bij het hooggerechtshof beroep aan tegen het bevel van het ministerie van Informatie en Cultuur.

Het ministerie stelt dat Al-Jazeera een bedreiging vormt voor “de culturele orde” en “het wettig gezag van de regering”, zei Mohseni. Lemar, dat zondag een officiële brief met het verbod ontving, zond gedurende vijf maanden dagelijks drie uur Al-Jazeera-nieuws uit. Het station maakte zondag onmiddellijk een einde aan de uitzendingen.

Ongerustheid
Mohseni zei dat er weliswaar geen juridische gronden voor het verbod zijn, maar dat Lemar decreten van de regering niet wil negeren. Er bestaat in brede kring bezorgdheid over het Afghaanse mediabeleid, dat steeds restrictiever lijkt te worden. De regering in Kaboel werkt aan een nieuwe mediawet op grond waarvan journalisten kunnen worden vervolgd die “het fysieke, geestelijke en morele welzijn van het volk schade toebrengen”.

De Engelstalige programma’s van Al-Jazeera worden uitgezonden naar ongeveer 80 miljoen huishoudens. De programma’s zijn te ontvangen via de kabel en de satelliet. Het verbod geldt niet voor de Afghaanse kabelmaatschappijen. (novum)

Advertenties