Protest in Gent na het hoofddoekenverbod. Karima Adouiri deed daaraan mee en zou daarom geviseerd worden door het Vlaams Belang. ‘Haar raken is de hele allochtone gemeenschap raken’, zeggen verontwaardigde moslimvrouwen.

 

‘Ze wilden Karima raken, ze was in hun ogen een lastpost’

 

Kan het zijn dat het Vlaams Belang bij het indienen van haar hoofddoekenverbod in Lier ook wou afrekenen met die ene stadsambtenaar die een hoofddoek draagt? Een aantal allochtone vrouwenorganisaties denkt van wel.

 

Brussel l De ambtenaar in kwestie, Karima Adouiri, trok de voorbije jaren mee het protest aan tegen dergelijke verboden in Antwerpen en Gent. Maar zelf kan ze weinig zeggen, enkel dat ze het een zware klap vindt voor het hele middenveld, dat met grote verbazing staat te kijken naar wat er nu gaande is.

 

Karima Adouiri is van Marokkaanse origine en werkt al enkele jaren op de Integratiedienst van de stad Lier. Daar is ze alom gerespecteerd en wordt ze door haar collega’s, diensthoofd incluis, de hemel in geprezen. Ze onderhoudt goeie contacten met de allochtone gemeenschap in Lier. In haar vrije tijd is Karima lid van de Actiegroep Moslimvrouwen Vlaanderen (AVM), een groep moslimvrouwen die opkomt voor de emancipatie van de moslima’s. Ze geeft lezingen, gaat naar bijeenkomsten en probeert vrouwen te activeren om uit te komen voor hun mening.

Tot vorige week was ze ook lid van BOEH, Baas Over Eigen Hoofd, de actiegroep die in Antwerpen en in Gent het protest organiseerde tegen de hoofddoekenverboden. Ze stapte eruit toen ze merkte dat ze plots geviseerd werd in haar eigen gemeente.

Een interview geven wil ze niet. Om het Vlaams Belang niet nog meer munitie te geven, klinkt de uitleg. “Ik probeer dit niet persoonlijk op te nemen”, zegt ze. “Het is vooral een enorme kaakslag voor het hele middenveld dat net tegen dit soort dingen vocht.”

Door het tegenvoorstel van de Open Vld in Lier, een verbod enkel voor loketfuncties, mag zij haar hoofddoek uiteindelijk wel aanhouden. “Hoe lang nog?”, vraagt ze zich af. “Er zijn geen echte loketten meer, dus wat is een loketfunctie en wat niet. Daar moet de discussie nog over gevoerd worden. Ik werk op de dienst Welzijn en hou me bezig met integratie en diversiteit. Doe ik dan wel of niet een loketfunctie? Ik weet het niet.”

Voor haar medestanders binnen het hoofddoekenprotest is het alvast duidelijk: de situatie in Lier is een smerig spelletje van het Belang om niet alleen een verbod in te voeren maar ook om Karima zelf te raken.

“Het zou me inderdaad niets verbazen dat het om een afrekening gaat”, stelt Laila Ekchouchou van de actiegroep Blijf Van Mijn Hoofddoek, een onderdeel van Baas Over Eigen Hoofd (BOEH). Ze verwijst ook naar de persmededeling van het Vlaams Belang over de kwestie en de verklaringen van mandatarissen van de partij in de media. Daarin werd Karima met naam en toenaam genoemd en gaven de Belangers toe dat het hen vooral stoorde dat ze een hoofddoek droeg op openbare commissievergaderingen.

“Dan is het toch duidelijk dat het een persoonlijk iets is en dat ze duidelijk geviseerd wordt”, vindt Ekchouchou. De stadsambtenaar was ook het ideale mikpunt voor een partij die vooral onrust wil zaaien en verzuring wil brengen, vindt ze. “Het gaat hier om een Marokkaanse vrouw die werkt, die mondig is, gerespecteerd en bovendien sociaal bewogen. Helemaal het tegenovergestelde van het beeld dat die partij graag ophangt van een moslimvrouw. Haar raken is de hele allochtone gemeenschap raken. En dat weet zo’n partij maar al te goed. Bovendien was Karima in hun ogen ook een lastpost. Ze wilden er dus vanaf.”

Karima Adouiri heeft geen loketfunctie, zodat ze haar hoofddoek wel mag aanhouden

Advertenties