Ecolo en Groen! bereiden een wetsvoorstel voor dat voorziet in duidelijke criteria voor de regularisering van vreemdelingen. Dat heeft Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke woensdag aangekondigd. Het voorstel voorziet onder meer in de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie.

 

Groen! en Ecolo zijn al langer vragende partij voor duidelijke regularisatiecriteria. Met het wetsvoorstel willen de groenen nu zelf het voortouw nemen.

 

Het voorstel bevat vijf grote categorieën van mensen die een aanvraag tot regularisatie zouden kunnen indienen. Zo moeten de vluchtelingen van wie de administratieve procedure niet binnen de drie jaar is afgerond, in aanmerking komen. Daarnaast denken de groenen aan de mensen die “om redenen onafhankelijk van hun wil” niet kunnen terugkeren en aan mensen met een ernstige handicap. Maar ook vreemdelingen die “duurzame sociale bindingen” of “een project voor een socio-economische bijdrage” hebben ontwikkeld, moeten een regularisatieverzoek kunnen indienen.

 

De groenen herhalen ook hun eis dat er een onafhankelijke regularisatiecommissie moet opgericht worden. Nu bezit de minister van Binnenlandse Zaken nog een zogenaamde “discretionaire bevoegdheid” in de regularisatiedossiers. De groenen vragen dat voortaan een onafhankelijke commissie, bestaande uit drie leden – een magistraat, een advocaat en een lid van een ngo – zou beslissen over de ingediende aanvragen.

 

Tenslotte zouden de aanvragen tot regularisatie ingediend worden bij de burgemeester van de verblijfplaats van de aanvragers. Die moet dan het dossier doorsturen naar de regularisatiecommissie.

 

De groenen willen het voorstel binnenkort indienen en hopen dat de “progressieve partijen” in de interim-regering, met name de PS en cdH, het voorstel zullen steunen.

 

Gazet van Antwerpen, 2008.01.30

Advertenties